Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Virtuális mérőrendszerek és gépi érzékelés

A tudományos kutatócsoport témája

A virtuális műszerezés révén a hagyományos műszerek által biztosított jelelőkészítő megoldásokat túlszárnyaló fejlesztések valósíthatók meg. A virtuális műszerek maximálisan kihasználhatják az állandóan fejlődő számítógépek teljesítményét. Célunk a műszaki gyakorlat (beleértve esetleges orvosi alkalmazásokat is) szempontjából értékes virtuális mérőrendszerek hardver/szoftver komponenseinek kifejlesztése, kiegészítve a virtuális mérőrendszerek validáláshoz nélkülözhetetlen tesztadatok előállítására szolgáló rendszermodellek kidolgozásával. Ezen belül is elsősorban a roncsolásmentes anyagvizsgálatokban alkalmazható, főként nemlineáris jelenségek gépi érzékelése, a felszín alatti inhomogenitások, rejtett hibák felderítése irányított, intelligens mérő és jelfeldolgozó rendszerekkel:

 • a mechanikus és mágneses jelenségek kölcsönhatásainak (kereszteffektusok) kimutatása,
 • aktív termográfiás képsorozatok vizsgálata skálatérben, a skálatér modellek mérő- kiértékelő-rendszerbe integrálása,
 • gépi megmunkálás erőhatásainak vizsgálata és becslése a megmunkálási folyamathoz szinkronizált valósidejű szimuláció segítségével.
A kutatócsoport vezetője

Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó

A kutatócsoport tagjai:
 • Dr. Iványi Miklósné, Professzor Emerita
 • Dr. Kovács György, professzor
 • Tukora Balázs, egyetemi adjunktus
 • Sári Zoltán, egyetemi adjunktus
 • Schiffer Ádám, egyetemi adjunktus
 • Háber István Ervin, egyetemi tanársegéd 
A tudományos kutatócsoport tagjainak eddigi kutatási tevékenysége
 • Hiszterezis modellek kidolgozása, mérési adatok alapján történő realizálása
 • Nemlineáris rendszerek stabilitásvizsgálata
 • Nemlineáris rendszerek mágneses és mechanikai igénybevételeinek kölcsönhatása
 • Nemlineáris rendszerek hiszterézis karakterisztikájának frekvenciafüggése
 • Hiszterézis modellek alkalmazása a fázisváltozás modellekben
 • Nemlineáris diffúziós modellek a képfeldolgozásban, hiszterézis és fuzzy diffúzió
 • Fotovillamos rendszerek vizsgálata
 • Szemmozgás érzékelő és feldolgozó rendszer fejlesztése
 • Pneumathorax induktivitás alapú mérése
 • PC-alapú nagypontosságú reakcióidő mérés; vizuális mozgáskövetés
 • Infokommunikációs technológia kidolgozása és hasznosítása az energiaelosztás területén (GVOP-3.1.1.-2004-05-0125/3.0.)
 • Országos postaforgalmi eszköz fejlesztése
A tudományos kutatócsoport tervezett tevékenysége 
 • Tudományos tevékenység: A kutatócsoport leendő tagjai jelenleg is aktív publikációs tevékenységet folytatnak, számos hazai és külföldi szakmai konferencián ismertették tudományos eredményeiket. Ezt a tevékenységünket a kutatócsoport keretében folytatnánk. A leendő tagok közül a tudományos fokozattal jelenleg még nem rendelkezők is jó úton haladnak a PhD fokozat megszerzésében.
 • Részvétel pályázatokon a kutatómunka eszközkészletének biztosítására.
 • A kutatócsoport leendő tagjai az általuk használt számítógépes programrendszerek, fejlesztőrendszerek illetve mérőeszközök profi ismerői. Szélesebb közönség számára is érdekes lehet ezen szoftverek bemutatása ismeretterjesztő előadássorozat keretében.
 • Kapcsolatok kiépítése az egyetem olyan kutatócsoportjaival, amelyek érdekeltek lehetnek virtuális mérőrendszerek fejlesztésében, használatában.
 • A kutatócsoport feladatának tartja az érdeklődő, jó képességű hallgatók pályázati munkáinak vezetését, támogatását is. Ezen a téren már eddig is szép eredményeket értünk el hallgatóinkkal a FESTO Robotino robot programozási versenyén, a National Instrument virtuális műszerezéssel kapcsolatos pályázatán, a Bosch Elektromobil versenyén.
 • Kutatólabor kialakítása: A kutatócsoport által kialakítani tervezett laboratórium eszközkészletének alapját a Műszaki Informatika Tanszék tulajdonában lévő hardver és szoftver termékek jelentenék. Ezen bázisra építve vizsgálatokat végezhetünk az elektromágneses sugárzási spektrum infra-, látható- és UV- tartományaiban. Valós idejű szimulációt futtathatunk általános célú grafikus hardveren a feladat végrehajtásának nagyfokú párhuzamosításával. Az elektromágneses terek mérése, numerikus vizsgálata és szimulációja. Zaj- és rezgésanalízis.