Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

  1. MIK
  2. Hírek

Diplomaosztó ünnepély

Tisztelt Hallgató! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a járványügyi szabályozások lehetővé teszik, hogy személyesen is gratuláljunk a diploma megszerzéséhez.

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara előzetes felmérést készít a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében sikeres záróvizsgát tett hallgatók között a Diplomaátadó Ünnepély részvételével kapcsolatban.

Dékán asszony erről szóló levelét az alábbi LINKEN érhetik el.

A regisztráció az alábbi LINKEN található 

Összdolgozói fórum - Dékán választás

A PTE MIK Szervezeti és Működési Szabályzatának 53. § (1)-(2) megfelelően a Fórumot elektronikus úton, az Összdolgozói Értekezlet TEAMS Csoportban tartjuk.

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Szakmai tevékenység fejlesztési pályázat

A Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó, 2019/20. évi bevételeinek felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: a PTE szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a kiemelkedő szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók, egyetemi munkatársak és egyéb szervezeti egységek egyetemi feladatainak támogatásához pályázatot ír ki az alábbi kategóriákban.

Építőmérnök álláslehetőség

Szegedi telephelyű, statikus tervezéssel foglalkozó építőmérnöki iroda bővülő csapatába keres Építőmérnök munkatársat.

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.