Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Belsőépítész tervezőművész MA

FELVÉTELI ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁK FELVÉTELIZŐKNEK 2024


BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐMŰVÉSZ MA pótfelvételi
PTE MIK Boszorkány út 2. 


GYAKORLATI VIZSGA
2024. június 27. szerda 9.00 - 13.00 óra


SZAKMAI ÉS MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS
2024. június 27. szerda 13.00 órától


A vizsga díja: 4.000 forint, (a gyakorlati vizsga díja: 2000 Ft, a szakmai és motivációs beszélgetés díja: 2000 Ft) melyet az alábbi információk alapján szíveskedjen elutalni a Pécsi Tudományegyetem számára:

Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378

IBAN: HU88 1173 1001 2313 5378 0000 0000

A megjegyzés rovatban az alábbiakat tüntesse fel: név, „MIK vizsgadíj, 250008”

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Belsőépítész tervezőművész (MA) mesterszakra bemenetként az Építőművészet (BA) és az Építészmérnöki (BSc) alapképzési szakok vehetők figyelembe. Amennyiben Ön ettől eltérő végzettséggel rendelkezik, vagy végzettségét nem a „Bologna” rendszerben szerezte, akkor kreditelismertetésre van szüksége. Erről a https://felvi.mik.pte.hu/belsoepitesz-tervezomuvesz-ma-1 oldalon tájékozódhat.

 

A vizsgára a következő, eredeti dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

- személyazonosításra alkalmas okmány;

- vizsga díjának befizetését igazoló bizonylat;

- oklevél; vagy jogviszony igazolás és törzslap kivonat - amennyiben jelenleg még tanulmányokat folytat,

- amennyiben van, a többletpontok igazolására alkalmas dokumentumok (kiemelkedő szakmai teljesítményt igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, publikációs tevékenység stb.) saját aláírásával hitelesített másolati példányát.

- portfólió, mely dokumentálja a jelentkező eddigi szakmai munkásságát, képet ad építészeti- tervezői habitusáról, képességeiről, vizuális kifejezésmódbeli készségeiről. A részletes szakmai önéletrajz után építészeti- szakmai arc poeticát is meg kell fogalmazni. A portfólióban szerepelhetnek hallgatói munkák, építészeti tervek, megvalósult épületek, tervpályázati dokumentációk, tervkivonatok, szabadkézi építészeti rajzok, egyéb alkotások bemutatása stb. – megfelelő mennyiségben, szűrve, lényegi információt kommunikálva.

Formátuma fekvő A/3, bekötött, előadásmódjában tetszőleges, igényes kivitelben.

A jelentkezőknek a vizsgára rajzfelszereléssel (skiccpausz vagy A3-as rajzlapok), rajzeszközökkel, a dokumentálását segítő egyéb rajzi, mechanikus eszközökkel kell érkezniük. Számítógép használata a gyakorlati vizsgán nem megengedett!

A felvételi vizsgával kapcsolatos bővebb információ a https://felvi.mik.pte.hu/belsoepitesz-tervezomuvesz-ma-1 oldalon található.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az írásbeli vizsga feladatmegoldásain semmilyen egyedi azonosító nem szerepelhet. Minden feladatmegoldásra csak a felvételire behívó levélben kapott felvételi azonosító szám kerülhet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felvételi eljárás során az Ön végzettség adatait csak abban az esetben látjuk, ha az oklevél már kiállításra került, s azt az országos adatbázisból a felvételi adatbázisba terítették, vagy Ön olyan végzettséggel rendelkezik, melyet 2006. február 1. előtt szerzett, s azt feltöltötte az e-felvi-be.

Az Intézménynek ezért nem lesz lehetősége előzetesen megállapítani, hogy Ön az adott jelentkezéshez megfelelő végzettséggel rendelkezik-e.

Kérem, hogy fentiek miatt, amennyiben bizonytalan abban, hogy szükséges-e Önnek kreditelismerési kérelmet benyújtania, írjon az infokti@pte.hu email címre a már megszerzett vagy folyamatban lévő képzettségei megadásával.

A felvételi vizsga eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet elektronikus úton küldjük meg a felvi.hu-n megadott e-mail címére, arról más fórumon nem áll módunkban tájékoztatást adni.

Szakmai és technikai kérdések esetén a kart a következő elérhetőségek egyikén keresheti:

Honlap: felvi.mik.pte.hu

E-mail cím: felvi@mik.pte.hu

Telefonszám: 30/5793474