Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki MSc


Általános tájékoztató a felvételi eljárás Kari szakaszáról

A PTE MIK Gépészmérnök mesterszak szóbeli vizsgája és szakmai-motivációs beszélgetése 2024. május 29. 10:00 órától kerül lebonyolításra személyes megjelenéssel a PTE MIK Boszorkány út 2. címen, a PTE KTI behívó levele alapján. Terembeosztás, egyéb részletek később.

Ezt megelőzően minden jelentkezőnek legkésőbb 2024. május 1-ig el kell küldenie a felvételihez szükséges dokumentumokat a felvi felületre történt feltöltés mellett az eordoghne.maria@mik.pte.hu címre is. Minden dokumentumot külön fájlban – a kreditelismertetést szerkeszthető, aláírt pdf formátumban - kérünk bemásolni egy könyvtárba, és a könyvtárat zip fájlba összecsomagolva kérjük küldeni. A zip fájl neve: „GM-DOK«Azonosító»/Jelentkező neve”.zip legyen.

A PTE MIK részére elküldendő dokumentumok:

        • vizsga díjának befizetését igazoló bizonylat* - a vizsga díja 4000.- Ft

        • a kreditelismertetés szükségességét, ill. az ez alóli mentességet igazoló dokumentumok (alapképzésben szerzett oklevél és diplomakivonat vagy szakirány és kreditigazolás, kitöltött kreditelismertetési kérelem**, amennyiben             szükséges);  amennyiben az oklevélen nem szerepel az átlag, úgy azt külön kérjük igazoltan megküldeni;

        • a többletpontok*** megadására vonatkozó kérvény az igazolásra alkalmas dokumentumokkal (nyelvvizsga bizonyítvány, opcionálisan: kiemelkedő szakmai teljesítményt igazoló dokumentumok, TDK/OTDK igazolás, munkáltatói igazolás,             stb.).

        • nyilatkozat a tervezett specializáció választásról - épületgépész vagy géptervező és szimulációs mérnök. A kreditelismertetési kérelem tartalmaz erre vonatkozó kérdést, így aki ad be ilyen kérelmet, annak elegendő a kérelemben             nyilatkoznia. Akinek nincs szüksége kreditelismertetésre, azoktól egy mondatban kérjük a nyilatkozatot a választott specializációról.

* a vizsgadíjat az alábbi információk alapján szíveskedjen elutalni a Pécsi Tudományegyetem számára:
Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378– 00000000
IBAN: HU88 11731001 23135378 00000000
A megjegyzés rovatban az alábbiakat kérjük feltüntetni:” név” - „MIK felvételi vizsgadíj, 250008”

**kreditelismertetési kérelmet nem szükséges benyújtani azoknak a jelentkezőknek, akik a bolognai rendszerben gépészmérnök szakon szerezték meg alapdiplomájukat. Amennyiben a mesterképzésben épületgépész specializációra jelentkeznek, úgy a kreditelismertetés alóli mentességnek feltétele az is, hogy az alapképzésből épületgépész specializáción szerzett oklevéllel rendelkezzenek. Ezen feltétel megléte esetén elegendő az oklevél másolat csatolása.

*** összesen max. 10 többletpont szerezhető, ezen belül max. 6 pont esélyegyenlőségi szempontok alapján, max. 10 pont nyelvvizsga, ill. OTDK szereplés eredményeképpen, max. 4 pont szakmai többletteljesítmény alapján; ez utóbbi részletezésére szolgál a fent belinkelt kiegészítő dokumentáció.


A fenti kérvények kitöltendő nyomtatványai és a tájékoztatók a honlapon

- https://mik.pte.hu/gepeszmernoki-msc - megtalálhatók.

A kreditelismertetési eljárásról határozat formájában kap értesítést. Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a jelentkező köteles kreditelismertetési kérelmet benyújtani, és azért nem kapja meg a határozatot, mert kérelmét később adta le, akkor a vizsga költsége, és a vizsgán való megjelenés költsége attól függetlenül a jelentkezőt terheli, hogy esetlegesen később a kreditelismerési határozat értelmében ki kell zárni a felvételi eljárásból.

2024. május 29. szerda 10:00 - Szóbeli felvételi vizsga személyes megjelenéssel.

A vizsgához szükséges dokumentumok:

        • személyazonosításra alkalmas okmány;

        • vizsga díjának befizetését igazoló bizonylat;

        • a kreditelismertetés szükségességét, ill. az ez alóli mentességet igazoló dokumentumok (alapképzésben szerzett oklevél és diplomakivonat vagy szakirány és kreditigazolás, kitöltött kreditelismertetési kérelem, amennyiben szükséges);           amennyiben az oklevélen nem szerepel az átlag, úgy azt külön kérjük igazoltan megküldeni;

        • a többletpontokra vonatkozó kérvény és igazoló dokumentumok (nyelvvizsga bizonyítvány, opcionálisan kiemelkedő szakmai teljesítményt igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, munkáltatói igazolás, stb.).

A szóbeli felvételi vizsga részei:

Mérnöki tájékozottsági felmérés vizsgarész:

        • általános műszaki műveltség, szakirányú tájékozottság vizsgálata;
        • munkamódszerek – tervezés, feldolgozás terén;
        • korszerű, fenntartható megoldások ismerete.

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 30 pont

Szakmai-motivációs beszélgetés vizsgarész:

        • Elsősorban a jelentkező általános mérnöki attitűdjének megismerésére irányul. Lehetőség nyílik továbbá arra, hogy a jelentkező megfogalmazza azokat a célokat és értékeket, melyeket mérnökként követendőnek tart. A beszélgetés           alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására is.

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 15 pont.