Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szerkezet-építőmérnöki MSc

FELVÉTELI ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁK 2024A 2024. évi általános felvételi eljárás keretében a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Műszaki és Informatikai Kar (MIK) szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak felvételi vizsgájára 2024. május 23-án kerül sor. A vizsga írásbeli részből, illetve szakmai és motivációs beszélgetésből áll.

Az írásbeli vizsga időpontja:     2024. május 23. 10:00 – 12:00 óráig

A vizsga helyszíne:         PTE-MIK 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. A010. terem

A vizsga díja:                   2.000 forint, melyet az alábbi információk alapján szíveskedjen elutalni a Pécsi Tudományegyetem számára:

                                          Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378– 00000000

                                          IBAN: HU88 11731001 23135378 00000000

                                          A megjegyzés rovatban az alábbiakat tüntesse fel: név, „MIK írásbeli vizsgadíj, 250008”

A vizsga részei: matematika és mechanika írásbeli vizsga

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 30 pont


A szóbeli vizsga időpontja:    2024. május 23. 14:00 órától

A vizsga helyszíne:         PTE-MIK 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. A205, A206, A215, A216, A218 termek

A vizsga díja:                   2.000 forint, melyet az alábbi információk alapján szíveskedjen elutalni a Pécsi Tudományegyetem számára:

                                          Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378– 00000000

                                          IBAN: HU88 11731001 23135378 00000000

                                          A megjegyzés rovatban az alábbiakat tüntesse fel: név, „MIK szóbeli vizsgadíj, 250008”

A vizsga részei:               - Az írásbeli vizsgán megoldott feladatok szóbeli kifejtése, a megoldások értékelő konzultációja.

                                           - Motivációs beszélgetés, amely elsősorban a jelentkező általános mérnöki attitűdjeinek megismerésére irányul. Lehetőség nyílik továbbá arra, hogy a jelentkező megfogalmazza azokat a célokat és értékeket, melyeket                                              mérnökként követendőnek tart. A beszélgetés alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására is.

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 15 pont


Minden jelentkezőnek 2024. május 17. 24:00-ig emailben el kell küldenie az alábbi dokumentumokat egy összefűzött pdf formátumú fájlban a fulop.attila@mik.pte.hu címre

a fájl neve: SZM-DOK_«név».pdf legyen.

A szükséges dokumentumok:

vizsga díjainak befizetését igazoló bizonylatok,

diplomamásolat, törzslap kivonat vagy kreditigazolás,

• esetlegesen a többletpontok igazolására alkalmas dokumentumok (kiemelkedő szakmai teljesítményt igazoló dokumentumok, OTDK igazolás/oklevél, munkáltatói igazolás, nyelvvizsga bizonyítvány, esélyegyenlőségi igazolás, stb.),

kitöltött kreditelismerési kérelem a szükséges mellékletekkel (szükség esetén)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerkezet-építőmérnöki mesterszakra bemenetként az építőmérnöki alapképzési szak (BSc) vehető figyelembe. Amennyiben Ön ettől eltérő végzettséggel rendelkezik, vagy végzettségét nem a „Bologna” rendszerben szerezte, akkor kreditelismerési kérelem beadása szükséges (kitöltött kreditelismerési kérelem, alapképzésben szerzett oklevél és diplomakivonat vagy szakirány és kreditigazolás). A kreditelismertetési eljárás eredményéről határozat formájában kap értesítést.

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a jelentkező köteles kreditelismertetési kérelmet benyújtani, és azért nem kapja meg a határozatot, mert kérelmét később adta le, akkor a vizsga költsége, és a vizsgán való megjelenés költsége attól függetlenül a jelentkezőt terheli, hogy esetlegesen később a kreditelismerési határozat értelmében ki kell zárni a felvételi eljárásból.


Dr. Fülöp Attila
Építőmérnök Tanszék
operatív szakfelelős
fulop.attila@mik.pte.hu