Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus MSc

 Általános tájékoztató a felvételi eljárás Kari szakaszáról

MSc felvételi írásbeli: 2024.06.12. 11:00-12:00

MSc felvételi szóbeli: 2024.06.12. 13:00-tól


Írásbeli felvételi vizsga: 2024.06.12., 11:00 órától kerül lebonyolításra személyes megjelenéssel a PTE MIK Boszorkány út 2. címen. Az írásbeli kérdéseket tartalmaz az informatika különböző területeiről, pl. számítógép architektúrák, számítógépes hálózatok, programozás alapjai, szabályozáselmélet, stb.

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 15 pont

Szóbeli vizsga: 2024.06.12., 13:00 órától kerül lebonyolításra személyes megjelenéssel a PTE MIK Boszorkány út 2. címen. A szóbeli felvételi vizsga egy mérnöki tájékozottsági felmérésből és a szakmai-motivációs beszélgetés részekből áll.

A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 30 pont


A vizsga díja: 4.000 forint, (írásbeli vizsga díja: 2000 Ft, szóbeli vizsga díja: 2000 Ft) melyet az alábbi információk alapján szíveskedjen elutalni a Pécsi Tudományegyetem számára:

Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378

IBAN: HU88 1173 1001 2313 5378 0000 0000

A megjegyzés rovatban az alábbiakat tüntesse fel: név, „MIK vizsgadíj, 250008”


A felvételi vizsgához a szükséges dokumentumok:

· a személyazonosításra alkalmas okmány,

· vizsga díjának befizetését igazoló bizonylat,

· a kreditelismertetés szükségességét, ill. az ez alóli mentességet igazoló dokumentumok (alapképzésben szerzett oklevél és diplomakivonat vagy szakirány és kreditigazolás, kitöltött kreditelismertetési kérelem, amennyiben szükséges); amennyiben az oklevélen nem szerepel az átlag, úgy azt külön kérjük igazoltan megküldeni; **

· opcionálisan a többletpontokra vonatkozó kérvény és igazoló dokumentumok (kiemelkedő szakmai teljesítményt igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, munkáltatói igazolás stb.) **

** További információ a bemeneti feltételekről és a kérvények a https://info.mik.pte.hu/hu/felveteli-informacio weboldalon érhetők el.

A kreditelismertetési és egyéb dokumentumokat legkésőbb a felvételi vizsga alkalmával kérjük beadni, de lehetőség szerint minél előbb e-mail-ben küldjék el a következő címre: ivanyi.peter@mik.pte.hu


Szakmai és technikai kérdések esetén a kart a következő elérhetőségek egyikén keresheti:

Honlap: felvi.mik.pte.hu

E-mail cím: felvi@mik.pte.hu

Telefonszám: 30/5793474