Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Egészségügyi mérnök MSc

Egészségügyi mérnök MSc

Általános tájékoztató a felvételi eljárás Kari szakaszáról

Az Egészségügyi Mérnök MSc szak felvételi vizsgájának időpontja 2024. május 10. péntek 13.00 óra. A felvételi vizsga online, Skype-on keresztül történik. A felvételihez kapcsolódó dokumentumokat és a felvételre jelentkező működő skype címét 2024. április 30-ig kérjük beküldeni a zimmermann.ildiko@mik.pte.hu címre.


A szükséges dokumentumok:

· vizsga díjának befizetését igazoló bizonylat;

· hiteles leckekönyv kivonat / kreditigazolás;

· meglévő oklevél másolata; · kreditelismertetéshez a kreditelismerési kérelem* illetve az ehhez szükséges, a kérvényben definiált dokumentumok.

· többletpontok megadására vonatkozó kérvény az igazolásra alkalmas dokumentumokkal (kiemelkedő szakmai teljesítményt igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, munkáltatói igazolás stb).

A fenti kérvények kitöltendő nyomtatványai a honlapon - https://mik.pte.hu/egeszsegugyi-mernok-msc - megtalálhatók.

(*) Az egészségügyi mérnöki mesterszakra nincs olyan képzés, ami egyenes bemenetként elfogadható, minden esetben kreditelismerési kérelmet kell benyújtani. A benyújtott leckekönyv alapján / kreditigazolás a Felvételi Bizottság megállapítja a kötelezően felveendő kurzusokat (matematika-fizika vagy anatómia-élettan).


A vizsga díja: 4.000 forint melyet az alábbi információk alapján szíveskedjen elutalni a Pécsi Tudományegyetem számára:

Egyetem bankszámlaszáma: 11731001-23135378

IBAN: HU88 1173 1001 2313 5378 0000 0000

A megjegyzés rovatban az alábbiakat tüntesse fel: név, „MIK vizsgadíj, 250008”


A kreditelismertetési folyamat eredményéről határozat formájában kap értesítést.

A távolléti motivációs beszélgetés a Skype felületén, videokonferencia formájában kerül lebonyolításra, mely szakmai-motivációs beszélgetés és mérnöki/orvosi tájékozottsági felmérés részekből áll.

A szakmai-motivációs beszélgetések 13:00 órától kezdődnek. Kérjük, hogy az esedékes időpont előtt 20 perccel jelentkezzen be a Skype-ba.

A jelentkezőnek a szakmai és motivációs beszélgetés teljes időtartama alatt biztosítania kell az internetkapcsolatot. Megfelelő technikai háttér nélkül a szóbeli vizsga nem tartható meg.

Amennyiben technikai zavar miatt a kapcsolat nem jön létre, kérjük, hogy ezt jelezze a vizsga időpontjában a következő email címen: schiffer.adam@mik.pte.hu

Az infokommunikációs eszközök használata során fellépő esetleges technikai zavar esetén, annak észszerű időn belüli elhárítása után az eljárást folytatni lehet.

Egy bizottsághoz több felvételiző is tartozik. A jelentkezőket a bizottság hívja be a Skype felületére és törekszik arra, hogy a megadott időkereten belül mindenki sorra kerüljön.

Az online felvételi vizsga megkezdése előtt a felvételizőnek igazolnia kell magát személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Az angol nyelven történő szakmai-motivációs elbeszélgetés során a jelentkező angol nyelvtudását, szakmai kompetenciáját és meglévő szakmai és tudományos eredményeit, diplomadolgozatát, orvosi/mérnöki attitűdjét vizsgálja a felvételi bizottság. A beszélgetés alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására is.

A motivációs elbeszélgetésen szerezhető maximális pontszám: 50 pont