Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Egészségügyi mérnök

4 félév, 120 kredit, 4 hét szakmai gyakorlat

A képzés angol nyelvű

Nappali – államilag finanszírozott és önköltséges

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

Szakképzettség: okleveles egészségügyi mérnök

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biomedical Engineer


A 2022/2023-as akadémiai évtől az angol nyelvű mesterképzési szakokon a résztvevők további 200 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.Kapcsolódó dokumentumok

Pontszámítás (PDF)

Brosúra (PDF)

Szórólap (PDF)

Kreditelismerési kérelem (DOC)

Mintatanterv (Weboldal)

Általános információk

A PTE Műszaki és Informatikai Kara szoros együttműködésben a pécsi Általános Orvostudományi Karral 2019-ben határozta el, hogy egy olyan képzési formát indít, amely kimondottan a mérnöki és az orvosi tudományok határterületét célozza meg. Az elképzelést az a már évek óta tartó nagyon sikeres együtt gondolkodás és munka alapozta meg, amelynek nyomán létrejött Pécsett az országban egyedülálló képességekkel rendelkező 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ és a Centre for Biomedical Engineering and Innovation, amelynek mérnöki és orvosi kutatócsoportjainak hálózata egymást segítve és inspirálva számos új eljárást dolgozott ki és jelentős tudományos eredményeket ért el.

A Biomedical engineering egyike a feltörekvő innovációs és kutatási területeknek. Magában foglalja a fizikai, kémiai, matematikai, számítástechnikai és mérnöki elvek alkalmazását biológiai, orvosi, viselkedési és egészségügyi problémák elemzésére és megoldására. Az egészségügyi mérnökök innovatív eszközöket és eljárásokat fejlesztenek ki a betegségek megelőzésére, diagnosztizálására és kezelésére. Tevékenységük a tudomány és a mérnöki alapok mélyreható megértésére támaszkodik, a fiziológiai és anatómiai rendszerek széles körű ismeretével kombinálva.

A képzés célja

A képzés célja olyan egészségügyi mérnökök képzése, akik interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint alkalmazási készséggel rendelkeznek és műszaki, informatikai, orvosi, orvos- és egészségtudományi vagy természettudományos alaptudásukat kiegészítve, az elméleti és a gyakorlati jellegű egészségügyi mérnöki tevékenységek rendkívül széles területén alkalmazhatók. Az élő- és élettelen természettudományos, műszaki, gazdasági és humán ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, szakterületükön tervezői és kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, egészségügyi és műszaki szakemberekből álló csoportok kutató, fejlesztő és alkalmazói munkájában (ideértve a klinikai diagnosztikai és gyógyító munkát is) való közreműködésre, megfelelő gyakorlat után ilyen csoportok önálló irányítására képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A pécsi képzés különlegessége

Képzésünk különlegessége, hogy Magyarországon egyedülálló módon, a hallgatót már a képzés elején projektekbe bevonva, angol nyelven indítjuk, ami óriási előnyt jelent a későbbi elhelyezkedés szempontjából.

Hallgatóinknak, jelenleg formálódó nemzetközi kapcsolataink keretében, a területen már vezető pozíciót kivívott külföldi egyetemeken, meghatározott számú félév eltöltését biztosítjuk.

A másik, szintén kiemelkedő sajátossága a pécsi képzésnek, hogy hallgatóink három specifikus képzési irány közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően, melyek a következők:

– Neurorehabilitáció és ember-gép kapcsolat (HMI)

– Képalkotó eljárások

– 3D bioprinting és szövetnyomtatás


Kérdéseit az alábbi email címen várjuk

biomedicalengineering@mik.pte.huDr. Schiffer Ádám
szakfelelős, intézetigazgató
Informatika és Villamos Intézet
Műszaki és Informatikai Kar
Email: schiffer.adam@mik.pte.hu
Telefon: +36 72 503 650 / 23808


Bővebb információ a képzés honlapján


cbei.pte.hu/biomedical-engineering-msc