Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

A duális képzésről

Miben tér el a duális képzés a hagyományos felsőoktatási képzéstől?

A hallgatók elméleti képzését a felsőoktatási intézmény, a gyakorlati oktatást pedig részben a felsőoktatási intézmény, részben az együttműködő vállalat végzi. A két intézmény szakemberei folyamatos kapcsolattartás mellett együtt tervezik és valósítják meg a képzési programot. A törvény lehetőséget ad a mintatantervtől való eltérésre, amelynek mértéke maximum 20% lehet. Ennek megfelelően a gyakorlatok aránya a cég számára hangsúlyos területek irányában növelhető. A cég így a saját, egyedi elvárásai szerint gondoskodhat a szakember-utánpótlásról. Az újszerű képzésben a hallgatók amellett, hogy gyakorlatot szereznek szakmájukban, az elméleti tudásukat is bővítik, valamint a vállalat-specifikus elvárásokat is megismerik, elsajátítják a szakmai gyakorlat során.

A duális képzés előnyei a hallgatók számára
  • Jobb munkaerő piaci potenciál
  • Korszerű technológiák, élő ipari folyamatok megismerése
  • A képzés alatti anyagi függetlenség
  • Biztos állás lehetőség
A duális felsőfokú képzés gyakorlati idejének meghatározása

A felsőoktatási intézmény és a duális képzésben részt vevő vállalat, vagy intézmény „osztozik” a képzés feladatain és a képzési időn. A rendelkezés szerint a hallgató által a duális gyakorlatnak helyt adó vállalatnál eltöltött idő el kell, hogy érje a felsőoktatási intézményi szakaszok összes idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt a teljes képzési időszakra vonatkozóan kell értelmezni, azzal a megkötéssel, hogy minden (indokolt esetben kettő) elméleti szakaszt egy gyakorlati szakasznak kell követnie. A pontos gyakorlati idő meghatározásához konkrétan, meg kell nézni az adott BSc vagy MSc szintű szak teljes felsőoktatási időtartamát és ehhez kell igazítani a vállalati gyakorlat idejének meghatározását.

Hallgatók kiválasztása, a felvételi menete
A duális képzést a felsőoktatási intézménynek a hagyományos felvételi eljárás keretében kell meghirdetni, támaszkodva az együttműködő vállalati bázisra.
A duális képzésre jelentkező hallgatónak jelentkezési szándékát jeleznie kell a választott vállalatok felé, amit a vállalatok által meghirdetett csatornákon (dualisdiploma.hu oldalon megadott kapcsolattartó elérhetőségei stb.) tehet meg.
A jelentkező hallgatók felvételi elbeszélgetésen, alkalmassági vizsgán vesznek rész a szakmai gyakorlatot biztosító cégnél. Majd a cég kiválasztja a számára megfelelő hallgatókat.

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Dr. HORVÁTH Ildikó
PTE egyetemi duális képzési kapcsolattartó
+36 72 503 650/23856
dualiskepzes@mik.pte.hu

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita
egyetemi docens
+36 72 503 650/23969
dualiskepzes@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak