Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tehetségpont

A Dékáni Hivatal a hallgatók teljes körű támogatása céljából Tehetségpontot működtet.

A Tehetségpont a B136 irodában működik, vezetője dr. Umstädter Gábor.

A Tehetségpont szolgáltatásait időpontegyeztetéssel lehet igénybe venni. Időpontot az umstadter.gabor@mik.pte.hu e-mail címre küldendő e-mailben lehet kérni.


A Tehetségpont szolgáltatásai az alábbiak:

- kari, egyetemi és országos ösztöndíjakkal kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás az ösztöndíjpályázatok összeállításában, ösztöndíjpályázatok benyújtásával kapcsolatos kérdések megválaszolása;

- személyre szabott tehetséggondozás: segítségnyújtás a saját képességekhez, érdeklődési területhez leginkább illeszkedő ösztöndíjak, szakmai versenyek megtalálásában;

- kutatási terület kiválasztásában történő segítségnyújtás, a kutatási területnek megfelelő kari kutatócsoport kiválasztásában történő segítségnyújtás;

- tanulmányok folytatásával, hallgatói élettel kapcsolatos problémák megbeszélése, segítségnyújtás a probléma megoldására képes szervezeti egység, illetve szakember megtalálásában;

- ajánlások kiállítása állások, illetve ösztöndíjak megpályázásakor.