Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Bemutatkozás

A PTE Műszaki és Informatikai Kara a régió legdinamikusabban fejlődő mérnökképző felsőoktatási intézménye. Képzési palettánkon a műszaki, informatikai és építészeti szakmák szinte teljes skálája megmutatkozik. Háromezer hallgatónkkal, fél évszázados tapasztalatunkkal, megújított és kibővített egyetemi campusunkkal hazánk műszaki életének meghatározó helyszíne vagyunk.Fél évszázados tapasztalat

A jelenlegi Kar, a PTE MIK jogelőd intézményei az 1961-ben indult, budapesti székhelyű Felsőfokú Építő- és Építőanyagipari Gépészeti Technikum és az 1962-ben alapított pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum voltak. A Pollack Mihály Műszaki Főiskolát 1970-ben alapították, 1979-től a főiskolához tartozott a korábban a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karához tartozó bajai intézmény is, mely Vízgazdálkodási Intézetként 1995-ig működött. A főiskola 1995-ben integrálódott a Janus Pannonius Tudományegyetemhez Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, majd az integrált Pécsi Tudományegyetem megalakulásától, 2000-től Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar néven. 2004 óta a Kar egyetemi karként működik, 2011-ben Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karrá nevezték át, így elnevezésében is mutatja a mérnökinformatika térnyerését, úgy az oktatásban, mint a kutatásban. 2015. márciusától, az idegen nyelvű képzések indulásától intézményünk neve Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK).

Elismert oktatói közösség

Oktatóink nagy része tudományos fokozattal rendelkezik, habilitált. A szakmai-, tudományos- és akadémiai közéletben aktívan részt vevő oktatóink számos állami és szakmai kitüntetéssel büszkélkedhetnek. Oktató kollégáink mellett főállású kutatók támogatják a tudományos munkát.
Korszerű képzési kínálat

Nyolc alapképzésünk lefedi a műszaki, informatikai és építészeti területeket az építészmérnök, építőmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai, építőművészeti és ipari formatervező szakmákat. Mesterképzéseinken építész, belsőépítész, építőművész, gépészmérnöki, mérnökinformatikus, építőmérnöki és településmérnöki, a 2021-es évtől egészségügyi mérnöki szakterületen képezzük az ország legjobb szakembereit. Keresettek felsőoktatási szakképzéseink: a televíziós műsorkészítő és a műszaki mérnökasszisztens szakképzés. A diplomával rendelkező érdeklődők tizennégy szakirányú továbbképzésből válogathatnak. A piac változásaira dinamikusan reagálva 2019 óta négy új szakirányú továbbképzési szakot akkreditált karunk (atomerőművi üzemeltetési szakmérnök/szakember, BIM szakmérnök, homlokzattervező szakmérnök, tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakmérnök) képzési katalógusába..

Bővülő ipari kapcsolatok, duális képzés

A 2015/2016-os tanévtől az építőmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mérnökinformatikus, villamosmérnöki BSc szakokon, gyakorlatorientált, duális képzési formában is részt vehetnek a hallgatóink, így lehetőségük nyílik rendszeres jövedelem mellett szakmai tapasztalatot szerezni. Több mint 80 különböző méretű és profilú vállalkozással kötöttünk szerződést, az egyes szakmai területekhez kapcsolódóan, hogy a hallgatók kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbbet.
Az ipari cégekkel való kapcsolattartás, az építőipari cégekkel részvételével szervezett rendezvények is a hallgatók piacképes tudásának megszerzését segítik. Erre adnak lehetőséget többek között a Pollack EXPO és a MIK Partners’ rendezvények keretében rendezett kiállítások és konferenciák.
Innovatív kutatási projektek

A karon működő számos kutatócsoport egyikének munkájába bevonódva, kutatási projektekbe bekapcsolódva a hallgatók érdeklődési területüket mélyebben felfedezve szerepet vállalhatnak a kutatási projektekben. A mester szintű végzettséggel rendelkező hallgatók számára nyitva állnak a Breuer Marcell Doktori Iskola építőművész DLA és építészmérnöki PhD doktori képzései. A Doktori Iskola meghatározó koncepciója, ami ezt a doktori képzést egyedülállóvá teszi, hogy hallgatók műhelymunkában tevékenykednek, a szakma elismert művelőinek irányítása alatt, mester-tanítvány viszonyban közösen dolgozva. A Doktori Iskola együttműködik a kari kutatócsoportokkal és számos egyetem kutatási projektcsoportjaival is. A doktori tanulmányokat folytató mérnöki, építészeti és informatikai tudományterületről érkezők az évente megrendezett, nemzetközi Iványi Miklós PhD DLA szimpóziumon dedikált fórum áll rendelkezésükre, ahol bemutathatják folyamatban lévő kutatásaik eredményeit.
Hallgatói ösztöndíjrendszer

Hallgatói ösztöndíjaink széles skáláját felvonultató támogatási rendszerrel ösztönözzük a kihívásokat kereső hallgatók kiemelkedő tanulmányi teljesítményét, publikációs, demonstrátori és közéleti tevékenységét. Az ösztöndíjak rendszerében való eligazodást 2021 óta kari Tehetségpont is segíti.
Aktív hallgatói közösség

A hallgatókat tanulmányaik első napjától személyes támogatással segíti a kari Mentorklub a felsőoktatási életforma kialakításában. Azokat a hallgatókat, akik elhivatottabban érdeklődnek a szakmai programok és projektek iránt, és nem zárkóznak el a dolgok kreatív, játékos módon való megközelítésétől, a B2 Transzdiszciplináris Szakkollégium és a Juhász Jenő Szakkollégiumok várják tárt karokkal. Emellett szakmai táborokban, workshopokon, szociális célú projektekben szerepet vállalva, élményekkel is gazdagodva bővíthetik szakmai ismereteiket. Eltökélt célunk, hogy természetessé tegyük a nők jelenlétét a mérnöki pályán és támogassuk őket a hivatás kihívásainak leküzdésében. Hallgatóink rendszeresen érnek el eredményeket az OTDK-n, tanulmányi és szakmai versenyeken is, mint a PROGRACE programozói verseny vagy a Solar Decathlon nemzetközi innovációs házépítő verseny.
Nemzetközi jelenlét

2013-ban indítottuk az első angol nyelvű programunkat, az építészképzésben. Az azóta eltelt tíz év alatt a világ minden tájáról érkező nemzetközi hallgatók száma csaknem 500-ra nőtt; az építészmérnöki alap- és mesterképzést pedig az UNESCO és a Nemzetközi Építész Szövetség nemzetközi akkreditációra jelölte. A kar jelenleg tizenkét képzési programját kínálja angol nyelven, a 2021. szeptemberében indított egészségügyi mérnök mesterképzést pedig kizárólag angol nyelven indítottuk. A Kar folyamatosan építi nemzetközi együttműködéseit, tagja az Erasmus mobilitási hálózatnak. Európai és Európán kívüli partnereink hallgatóink számára vendéghallgatói helyeket kínálunk, amely tanulmányok beépíthetők a küldő intézmény tantervébe. Intézményi szinten együttműködünk rövid programok, online képzések vagy előkészítő kurzusok, illetve közös képzések szervezésében nemzetközi partnereinkkel. Karunk Műszaki Szaknyelvi Vizsgaközpontot működtet, amely a tantervbe választható kreditpontként beépített angol és német nyelvi kurzusokat kínál.
Modern infrastrukturális és informatikai háttér

A Modern Városok Program keretében 2019 elején átadott építészmérnöki és gépészmérnöki épületek (É81 és G56) a legmodernebb oktatási terekkel és műhelyekkel egészítik ki a korszerű multimédiás eszközökkel felszerelt kampuszt. Az oktatási épületeinkhez kapcsolódó laboratóriumok a legkorszerűbb technológiákat bemutató eszközökkel, műszerekkel vannak ellátva és a Kar folyamatosan törekszik arra, hogy a hallgatók számára magas színvonalú infrastruktúrát biztosítson. A campus részeként megújult a 800 fős Boszorkány Kollégium épülete is, kétágyas, fürdőszobás szobákkal. Intézményünk infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéseivel egy modern XXI. századi laborháttér fogadja a hozzánk érkező hallgatókat.
Karunkon megtalálja számítását minden olyan műszaki érdeklődésű, kreatív fiatal, aki részese kíván lenni egy fenntartható jövő megtervezésének és megvalósításának.