Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

  1. MIK
  2. Hírek

Junior Villamosmérnök (E.ON - Pécs)

Junior Villamosmérnök (E.ON - Pécs)

Az alábbi pozícióba keresünk motivált és mobilis munkatársakat, akik az első évben Pécsen dolgoznának, majd ezt követően pályázhatnak az E.ON-on belül országszerte megüresedő pozíciókra

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Pályázat megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2017/2018-as tanév I. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet, illetve a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§ alapján a 2017/2018-as tanévre.

STAY on TRACK Day

STAY on TRACK Day

A Veszprémi Continental Hungary, járműipari elektronika fejlesztő és tesztelő részlege bemutató napot szervez, melyre a PTE mérnökhallgatóit is szeretettel várj

Különleges installáció az egyetem 650 éves jubileuma alkalmából

Különleges installáció az egyetem 650 éves jubileuma alkalmából

Hogyan lehet a síkbeli alkotásokat és geometriai szerkezetüket valós térbeli formák képeiként értelmezni? Ehhez nyújtanak egy lehetséges megoldást a többdimenziós kockák háromdimenziós modelljei, melyeket a geometria és a művészetek kapcsolatának tanulmányozásához Vörös László, a Pécsi Tudományegyetem docense saját fejlesztésű segédprogramok és számítógépes ábrák segítségével alkalmazott a jubileum által ihletett legújabb „képszobrának” megalkotásakor.