Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Az Egyetem adatkezelését meghatározó jogforrások

      

GDPR

https://www.naih.hu/altalanos-adatvedelmi-rendelet-gdpr/category/33-gdpr

Főbb magyarországi jogforrások

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
 • a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a 95/46/EK irányelv 29. cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásai,
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai,

 • Egyetemi belső szabályzatok
 • Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi szabályzata
 • Pécsi Tudományegyetem szabályzata a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
 • Pécsi Tudományegyetem Biztonsági Szabályzata,
 • Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
 • Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata,
 • Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata,
 • Pécsi Tudományegyetem Alumni Tájékoztató Szabályzathttps://alumni.pte.hu/hu/szabalyzatok/adatkezelesi-szabalyzat