Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Jubileumi Díszoklevél Átadó Ünnepség

Először tartottunk jubileumi díszoklevél-átadót karunkon a PTE MIK jogelőd intézményeiben 50 éve diplomát szerzett műszaki végzettségű egykori hallgatók számára, és ugyanezen a napon, 2024. június 22-én rendeztük meg a valamikor itt végzett hallgatók első kari alumni-találkozóját. Mindkét eseményt élénk érdeklődés kísérte, a viszontlátás öröme, az alma materbe való visszatérés számos régi emléket hívott elő a megjelentekben. A délelőtti díszoklevél-átadó ünnepélyes hangulata, majd délután az alumni-találkozó résztvevőinek kampusztúrája, a sok év utáni találkozás és egymásra találás a „Pollack-közösséghez” való tartozást erősíti. A kar a jövőben hagyományteremtő szándékkal minden évben megrendezi majd ezt a két eseményt.


Az előző években a Pécsi Tudományegyetem központilag rendezte meg a PTE-n vagy jogelőd intézményeiben 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve diplomát szerzettek jubileumi díszoklevél-átadó ünnepségét, 2024-től azonban már a karok emlékeznek meg e jeles évfordulókról. A Pollack Mihály Műszaki Főiskolát 1970-ben alapították, 1995. július 1-jétől integrálódott egyetemi karként először a Janus Pannonius Tudományegyetem, majd 2000-től új nevén Pécsi Tudományegyetem szervezetébe. Mivel a PTE MIK elődintézményei Pollack Mihály nevét viselték, ezért az egykor itt végzettek is „pollackosnak” nevezik magukat és így is emlegették a régvolt időket. A délelőtti díszoklevél-átadó ünnepségen dr. Medvegy Gabriella dékán köszöntője után azok a szakos, tanszéki képviselők adták át az 50 éve itt végzetteknek az aranydiplomát, akik a valamikori szakok mai képviselői. Az ünnepséget követő állófogadás kiváló alkalmat teremtett a régi emlékek felidézésére.

A kar ugyanezen nap délutánján tartotta első hivatalos alumni-találkozóját, amelyre a díszoklevél-átadó résztvevői közül is többen eljöttek. Az egyes évfolyamok maguk is szerveztek és szerveznek találkozókat, a mostani alkalom újdonsága, hogy ezt az eseményt a kar kezdeményezte, széles körben megszólítva a volt hallgatókat. A meghívásra az oktatási intézmény szinte minden korszakából érkeztek egykori hallgatók – több mint 170-en regisztráltak –, hogy találkozzanak a régi iskolatársakkal, illetve megismerjék egykori alma materük jelenét. Dr. Zagorácz Márk dékánhelyettes köszöntése után megnézhették a kar 50 éves évfordulójára készült, az intézmény történetét és jelenlegi életét bemutató filmet, majd az E81 előtti tetőteraszon a PTE cheerleading csoportja egy vidám, táncos műsort adott elő. Ezután az alumni-találkozó résztvevői egy kampusztúrán járhatták végig a kar laborjait, intézeteit, ahol az egyes helyek szakmai képviselői tájékoztatták őket az ott folyó munkáról, korszerű felszerelésekről. A nap további részében zajlottak az évfolyam-találkozók sok közös emlék felelevenítésével.

„Az alumni-találkozó megszervezésével egyfajta közösségépítés a célunk, magunk is látjuk, hogy a nagyvilágban nagyon jól működnek azok a közösségek, ahol az alma mater köti össze a jelenlegi és az egykori diákokat. Egyrészről a régi diákok egymással való kapcsolattartásának lehetőségét szeretnénk elősegíteni, mintegy keretet adni az adott évenkénti találkozóknak, másrészt amint láthatóvá és elérhetővé válik az alumni-közösség, összekötni a jelenlegi hallgatóinkkal. Ennek az is a praktikus előnye, hogy nagyon sok volt hallgatónk a karunkon szerzett szakmájában dolgozik, és akár a munkája, akár egyéb tevékenysége kapcsán szüksége lehet frissen végzett szakemberekre” – mondja dr. Zagorácz Márk, a PTE MIK dékánhelyettese. Azt is hozzáteszi: ezáltal egyfajta mentori kapcsolódást is megteremtenek, amely által a képzések során a már élet- és szakmai tapasztalattal rendelkező volt hallgatók segítséget nyújtanak a mostani hallgatóknak, ezzel segítve az előmenetelüket, a tanulmányaikat, a szakmai felkészülésüket. Azért is fontos lehet a PTE MIK alumniközösségének megszervezése, mert ezzel az egykori hallgatók számára is szeretnék megismertetni és bővíteni a PTE-alumnitagsággal járó előnyöket és kedvezményeket.

„Bízunk benne, hogy ha a jövőben egy bejáratott időpontban tudjuk megszervezni a díszoklevél-átadót és az alumni-találkozót, az első alkalmon megjelentek létszámának többszörösét tudjuk hívni és vendégül látni a karon. Tervezzük, hogy az egykor az intézményben dolgozó oktatók, tanárok éves találkozóját is erre a napra szervezzük, így a volt diákok és egykori tanáraik is újra egymásra találhatnak. Már készül karunk alumniközösségének honlapja, amely várhatóan ez év őszétől a virtuális térben is lehetővé teszi az egykori intézménnyel, valamint a volt évfolyamtársakkal való szakmai és társas kapcsolódást” – tájékoztat dr. Zagorácz Márk.

Az eseményről készült képgaléria itt érhető el: https://pin.it/1cNvNwj5z 

Az ünnepségről készült élő közvetítés  a PTE YouTube csatornáján, valaminta következő linken érhető el: https://youtube.com/live/JtPUt4x2OjY?feature=share


Rólunk mondták:

„Ezúton szeretnénk megköszönni a kiváló szervezést, odafigyelést.

Természetesen ez szól az egyetem Vezetőségének és mindazoknak, akik e feledhetetlen ünnep létrejöttéhez hozzájárultak.

Kívánunk a további munkájához sok erőt, türelmet." - Ilcsik Csaba, Márta

„Nagyon szépen köszönjük a színvonalas rendezvényt!

Ismét jó volt az egyetem falai között lenni. Egy pillanatra átéltük az ötven éve történt eseményeket. Jó volt látni - és beülni - a "négyszázágyas" előadótermet, a kollégiumot az azóta végbement változásokat. A kísérőinknek köszönet a lelkes előadásaikért. A koncert és a tánckar lenyűgöző produkciói is szenzációsak voltak. A vendéglátás is pazar volt. Csak dicsérő szavakkal tudjuk kifejezni hálánkat Önök felé.

Jó volt ismét "diáknak" lenni. Köszönjük szépen."- Gulyás Gábor és Gulyás Gáborné

„Ezúton szeretném megköszönni személyes munkáját a díszoklevél átadási ünnepség megszervezésével kapcsolatban; -és egyben gratulálok hozzá, mert fantasztikusan sikerült !  Köszönöm szépen!  ((Nyilván a magam nevében írok most, -nem vagyok ‘illetékes’, de szerintem nyugodtan írhatom, hogy minden évfolyamtársam nevében is írhatom ezt️.)) Emlékezetes marad az egész nap, -mindenre figyeltek, kedvesek voltak, -le a kalappal !!

Az is egy frappáns ötlet, hogy meg tudjuk nézni az ünnepségről készült felvételt -együtt a családunkkal, barátainkkal, -ezt is köszönjük, ehhez is gratulálok !" - Csendes Béla

„Nagyon köszönöm mind Önnek, mind az Egyetemnek a rendezvényt, és azt a -láthatóan rengeteg- bele fektetett energiát, sőt, lehet így mondani, gondoskodást, amivel Önök intézményesen, de személy szerint is megnyilvánultak felénk, hogy egy napra ismét diáknak érezhettük magunkat. Ez messze túlment azon, amit egy jubileumi oklevél átadása jelentett." - Merenics Béla

„Elsősorban Önnek, de mindenki más közreműködőnek (kérem úgy közvetítse a Többieknek, hogy beosztásuktól függetlenül valamennyien egyfomán magas szintű dicséretnek érezzék szerény személyemtől, hogy ...) nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg a mai díszoklevél átadási ünnepség minden pillanatát !

Sokszor egy rövid mondat többet ér egy "kisregénynél", és kommunikációs szakmai tudásom alapján most én is "megelégszem" ezzel.

Persze számomra (és Családomnak !) talán érthetően a legnagyobb öröm az, hogy a PTE vegyipari gépész üzem-mérnökeként 73 évesen megérhettem ennek az elismerésnek a nyilvános átvételét!" - Szarvas Zoltán 

„Én magam nagyon köszönöm ezt a profin megszervezett átadó ünnepséget, nagyon szép volt. Hatalmas munka lehetett így összeszervezni mindent. Gratulálok! Nagy élmény volt 50 év után látni az iskolánkat. Ülni a nagyelőadóban, ahol a ZH-kat írtuk. 
Egy élményemet röviden elmesélem:

A 2 órás vetítés felé menve rám köszön valaki, hogy: „Szervusz, tanár úr!” Hát, egy volt tanítványom az, akiknek most volt itt a 30 éves találkozójuk. Nagyon megörültünk egymásnak.

Én 20 évet tanítottam a szakmát Székesfehérváron a Jáky József Szakközépiskolában. (Technikusként én is ott végeztem.)

Elég sok tanítványom jött a „Pollackra” tanulni.

Egyébként majdnem én is ott maradtam tanársegédnek, mint néhány évfolyamtársam tette.

Demonstrátorként már dolgoztam is a statika tanszéken.

Anikónak és minden munkatársának a legjobbakat, de legfőképpen igazi egészséget kívánok sok szeretettel!" - Ernő