Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

A Kar története

POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLA 1970–1995

A PTE Műszaki és Informatikai Kar elődjét (PTE MIK), a Pollack Mihály Műszaki Főiskolát (PMMF) 1970-ben alapították a jogelőd budapesti Felsőfokú Technikum új egységeként. Pécsett már a „campus” modellt követve építették meg a Mecsek oldalában az új oktatási intézményt kollégiummal, sportpályákkal, uszodával és gyakorlati műhelyekkel. A főiskola a kezdetektől a szélesebb körű műszaki alapozást, a mérnöki tevékenységformákra való felkészítést és a konvertálhatóságot tartotta szem előtt. A bevezetett tantervi változások, a laborokban, műhelyekben megvalósított oktatás nagyban elősegítette a képzés gyakorlatiassá válását, ami a mai napig az intézmény védjegye.

Az oktatás átszervezése és a rendszerváltás új struktúrát eredményezett, a főiskolai szakok mellett már szakmérnöki továbbképzéseket is tartott az intézmény.

A PMMF 1995-ben integrálódott a Janus Pannonius Tudományegyetem szervezetébe Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karként.


PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR 2000–2011

2000-ben változott az intézmény elnevezése PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karrá. Két egyetemi szakon és hét főiskolai mérnöki szakon, hét mérnöktanári, valamint a műszaki szakoktató szakon, illetve egy FSZ (felsőfokú szakképzés) keretében lehetett ebben az időben oklevelet szerezni. Sikeres akkreditálás után 2002-től elindult az építőmérnöki egyetemi szintű képzés.

A 2000-es években az országos és regionális igények figyelembevételével a felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezők részére költségtérítéses képzéseket indított az intézmény. 2003-ban létrejött az egyetemi építész szakhoz csatlakozó Breuer Marcell Doktori Iskola, amelynek keretén belül a DLA és PhD-hallgatók az elméleti felkészítésen túl a vezető oktatók, a szakma elismert művelői által irányított műhelymunkában társként tevékenykednek. Ez a gyakorlat teszi a többi ilyen jellegű képzésekhez képest kiemelten mássá a pécsi oktatást.

Az 1990-es évek második felétől látványos infrastruktúra-fejlesztések kezdődtek. Az oktatási épületek átalakítása mellett az előadótermeket korszerű technikával szereltük fel, számítástechnikai labort létesítettünk, emellett jelentősen megújítottuk egyes gyakorlatigényes szakok laborjait. Megvalósult a kar Boszorkány úti oktatási, kutatási ingatlanegyüttesének felújítása is.


PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR 2011-től

2011-től Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar (PMMIK) az intézmény megnevezése, amely kifejezi a mérnökinformatika térnyerését úgy az oktatásban, mint a kutatásban. 2015 márciusától, az idegen nyelvű képzések indulásától intézményünk új neve: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK). Ugyanebben az évben indítjuk el a gyakorlatorientált, ipari cégek, vállalatok részvételével zajló duális képzést, amely kedvelt hallgatóink körében.

Nyolc alapképzésünk lefedi a műszaki és művészeti tudományterületeket az építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, villamosmérnök, informatika, építőművészet és ipari formatervező tudományágakban. Mesterképzéseinken építész, belsőépítész, építőművész, gépészmérnök, mérnökinformatikus, építőmérnök és településmérnök szakterületen képezzük az ország legjobb szakembereit. Emellett hallgatóink innovatív kutatási munkákban, gyakorlatorientált képzéseken, kis létszámú csoportos oktatásban vehetnek részt. Szakirányú továbbképzéseinket a piaci igények gyors változásaira reagálva szervezzük meg.

2019-ben nagyszabású fejlesztések valósultak meg a karon: a Modern Városok Program keretében két új épületszárnnyal bővült az infrastruktúra. Az egyikben építész műtermeket és szabad alkotótereket, a másikban a gépészképzést támogató korszerű laborokat alakítottunk ki.