Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

b2 Transzdiszciplináris Szakkollégium

"Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom.
Ha sokan álmodnak együtt az egy új valóság kezdete."
F. Hundertwasser


Szakkollégiumunk célja, hogy a különböző tudományágak képviselői együttműködésével komplex képet láthat a csoport a problémákról, a közös munkával pedig nagyban segítheti a város vezetőségének munkáját, fiatalos, lendületes gondolkodásával.  A csapat megalakítását azért éreztem fontosnak, hogy pécsi fiatal értelmiségi réteg egységet képezve mutathassa meg tenni-vágyását, a vezetőségnek jelezvén ezzel, hogy a régióban lehet és kell is számolni a lelkes, tettre kész ifjúsággal. A csoport célja, hogy a helyi fiatalság kreativitásával, kíváncsiságával, lelkes érdeklődésével, tudásvágyával, tettvágyával, plusz gondolataival a város, a régió jövőképéhez sikeresen hozzájáruljon leleményes, lelkes és segítőkész partnerek segítségével. Fontos, hogy a csoportban tevékenykedő hallgatók, fiatalok elsajátítsák a kreatív, problémamegoldó gondolkodást. A kreatív legnagyobb ismérve, hogy tud kérdezni, és tudja, hol keresse a válaszokat. Olyan komplex, szerteágazó esztétikai, művészi, mérnöki, minőségbeli tudás, ismeret átadást céloztam meg, ahol a hallgatói öntudat párhuzamosan fejlődik a társadalmi tudással. Projektek elkészítésénél az európaiság és a fenntartható fejlődés eszméjét szem előtt tartva és ezekkel az elvekkel átszőve a városra most is jellemző sokszínű kultúra kiegészítését célozza meg.


A csoport erőssége, hogy egy a mérnöki, közgazdasági , bölcsész és művészeti tudományok között álló szakemberek, jelen esetben még komplexebb tudományterületekkel megtámogatott szemlélettel viszonyul a körülötte élőkhöz. Szervező tevékenysége folytán lehetőséget biztosít az egyesületi életbe való bekapcsolódásra és egyben mozgósítja tagságát rendezvényeire. Fórumot biztosít a tevékenységi körét érintő kérdések megvitatására. Ennek érdekében többek között előadásokat, vitaüléseket, konferenciákat, kiállításokat rendez, szakmai tanulmányutakat szervez, részt vesz a szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében. Élő projektekben és az azt megelőző elméleti kutatásban való részvételi lehetőség adott.

Videók

 • B2 innovációs hallgatói csoport

  B2 innovációs hallgatói csoport

 • Belváros.Like

  Belváros.Like

 • Private video

  Private video

 • B2- SZéchenyi tér - ÖKOLÁDA

  B2- SZéchenyi tér - ÖKOLÁDA