Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Minőségirányítás

A PTE MIK fontos célkitűzése partnereink megelégedettségének biztosítása, és ezzel együtt tevékenységünk folyamatos fenntartása. A kar törekszik a felsőoktatási piacon elfoglalt helyének megtartására és lehetőség szerint növekvő részesedés megszerzésére.

Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha versenyképes, hibátlan oktatási és kutatási szolgáltatást nyújtunk partnereink számára a szerződésekben vállalt kötelezettségeink maradéktalan betartásával. Ezért rugalmasan alkalmazkodunk partnereink elvárásaihoz és igényeihez, feladatainkat mindenkor magas színvonalon teljesítjük.  Mindent megteszünk azért, hogy a velünk kapcsolatba kerülő személyek és szervezetek feltétlen megbízható és korrekt partnert találjanak bennünk.

A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan eredményes minőségirányítási rendszert kívánunk működtetni, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, s ennek következtében partnereink megelégedettségét.

A kar vezetősége felelősséget vállal azért, hogy az oktatási és kutatási tevékenységet az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzünk. Ehhez biztosítja a szükséges erőforrásokat.

Minőségirányítási elképzeléseink megvalósítására a PTE MIK vezetősége kialakította a minőségirányítási szervezetet, melynek feladata a rendszer fenntartása és fejlesztése.

Valamennyi alkalmazottunk felelős saját munkája minőségéért, a hibás szolgáltatások megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység egszüntetéséért.

Hosszú távú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítóinkkal, amelyek azonosulnak karunk minőségi célkitűzéseivel. Elvárjuk tőlük, hogy munkájukat a PTE MIK minőségügyi követelményeinek megfelelően végezzék, és folyamatosan fejlesszék, hiszen tevékenységi láncolatunk szerves részét képezik.

A minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetőség minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést.

Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is.

Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a fenti minőségpolitika megvalósításához és a kar sikeréhez.

Kapcsolódó tartalmak