Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tudományos publikációk megjelenését támogató belső pályázat (3.0)

Tudományos publikációk megjelenését támogató belső pályázat (3.0)

A PTE Műszaki és Informatikai Kara pályázatot hirdet a Karral munkaviszonyban álló oktató, kutató munkatársak számára tudományos közlemények nyilvános megjelentetésével járó kiadások terheinek csökkentésére. A publikációs támogatási pályázat célja a kari munkatársak tudományos tevékenységének motiválása, a nemzetközi, rangos, idegen nyelvű publikációk számának növelése, a nemzetközi kutatási trendekhez való kapcsolódás elősegítése, és a kari tudományos kapacitások számosságának növelése.

Pályázati beadási határidő: folyamatosan, a keret kimerüléséig.

Bővebb tartalom

Open access publikálási lehetőségek

Open access publikálási lehetőségek

Pályázati cél: Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és az Egyetem között létrejött szerződés értelmében lehetőség nyílt a 2024. január 01. napjától közlésre elfogadott, DOI azonosítóval rendelkező publikációk (open access) költségeinek (számla alapján történő) finanszírozására a keretösszeg kimerüléséig.

Pályázati beadási határidő: 2024.december 15.

Bővebb tartalom

Internal Grant for Supporting Scientific Publications (3.0)

Internal Grant for Supporting Scientific Publications (3.0)

The Faculty of Engineering and Information Technology at the University of Pécs (UP FEIT) announces an internal grant for faculty members to alleviate the costs associated with publishing scientific papers. The objective of this grant is to motivate scientific activities among faculty members, increase the number of international, high-ranking, foreign language publications, facilitate engagement with international research trends, and expand the faculty's scientific capacity.

Application deadline: Applications are accepted continuously until funds are exhausted.

Bővebb tartalom

1 / 1