Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szakmai üzemlátogatások

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 'Szakmai üzemlátogatások' néven programot hirdet oktatói szervezésű szakmai jellegű mobilizációs események létrehozására, melyhez pénzügyi támogatást biztosít.

 1. A program célja a Karon folyó oktatási munka gyakorlattal, tanulmányutakkal történő támogatása.

  A 'Szakmai üzemlátogatások' program egynapos belföldi mobilitást támogat, azaz abból kizárólag hazai buszos, csoportos, oktató által vezetett tanulmányutak útiköltsége finanszírozható!

   

  Pályázatot nyújthat be: a PTE MIK oktatója, akinek az adott szemeszterben aktív kurzusa van (intézetigazgató támogatásával)

   

  A pályázók 2022. október, 2022. november, 2022. december hónapokban megvalósítandó üzemlátogatásokkal pályázhatnak.

   

  A pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptember 23.

   

  A pályázat benyújtására elektronikusan van lehetőség az uzemlatogatas@mik.pte.hu email címen a pályázati adatlap eredeti Excel változatának és aláírt, szkennelt PDF változatának egyidejű beküldésével.

  A pályázatokat a Minőségirányítási Bizottság bírálja el legkésőbb 2022. szeptember 28-ig.

  A támogatott üzemlátogatás esetén az utazás előtt legalább 20 nappal szükséges a támogatás lehívásához Ács Anett programkoordinátor felé az üzemlátogatás bejelentése.

  A további információk a részletes pályázati kiírásban találhatók, amely megtalálható a „Kapcsolódó tartalmak” között.  A program 2018-2021 között az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 számú„A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat finanszírozásával került megvalósításra. 
Kapcsolódó tartalmak