Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szakmai üzemlátogatások

PÁLYÁZATI SIKEREK

A PTE MIK 'Szakmai üzemlátogatások' néven programot hirdetett oktatói szervezésű szakmai jellegű mobilizációs események létrehozására, melyhez az intézetek számára pénzügyi támogatást biztosít.


A program célja, a karon folyó oktatási munka gyakorlattal-, tanulmányutakkal történő támogatása. Az üzemlátogatásokon a hallgatók megismerkedhetnek a saját szakterületükön kiemelkedő mérnöki teljesítményekkel, friss projektekkel, részt vehetnek szakmai eseményeken, workshopokon, megtekinthetnek a szakmájukhoz kapcsolódó kiállításokat.  

Az üzemlátogatások elsődleges célja a hallgatók gyakorlatorientált szemléletmódjának erősítése. További cél a Kar ipari-, szakmai kapcsolatainak a bővítése. Az üzemlátogatások megvalósításának stabil hátterét adhatja a Kar mérnök kamarai és meglévő ipari-, szakmai kapcsolatrendszere. 

A program az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 számú, „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat finanszírozásával kerül megvalósításra.

Az utazásokról készült beszámolók és fényképek a Szakmai üzemlátogatások almenüi alatt érhetők el.