Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szakmai üzemlátogatások

A PTE MIK 'Szakmai üzemlátogatások' néven programot hirdet oktatói szervezésű szakmai jellegű mobilizációs események létrehozására, melyhez a Kar szervezeti egységei számára pénzügyi támogatást biztosít. 

Benyújtási határidő: 2024.02.14.

A program célja, a karon folyó oktatási munka gyakorlattal-, tanulmányutakkal történő támogatása. Az üzemlátogatásokon a hallgatók megismerkedhetnek a saját szakterületükön kiemelkedő mérnöki teljesítményekkel, friss projektekkel, részt vehetnek szakmai eseményeken, workshopokon, megtekinthetnek a szakmájukhoz kapcsolódó kiállításokat, továbbá betekintést nyerhetnek szakmai partnereink működésébe.

 

Az üzemlátogatások elsődleges célja a hallgatók gyakorlatorientált szemléletmódjának erősítése. További cél a Kar ipari-, szakmai kapcsolatainak a bővítése. Az üzemlátogatások megvalósításának stabil hátterét adhatja a Kar mérnök kamarai és meglévő ipari-, szakmai kapcsolatrendszere.


A 'Szakmai üzemlátogatások’ program egynapos belföldi mobilitást támogat, azaz abból kizárólag hazai buszos, csoportos, oktató által vezetett tanulmányutak útiköltsége finanszírozható! 


Pályázó vállalja a pályázati előírás szerinti formai és tartalmi követelmények teljesítését! 


A pályázati teljes kari keret: bruttó 2,7 millió Ft 


A program kezdete és vége: aktuális szemeszter


A PTE-MIK Minőségirányítási Bizottsága 2024. február 21. napjáig bírálja el a benyújtott anyagokat. A program zárása miatt több kör nem lesz. A pályázat zárása miatt, a fel nem használt források következő félévre történő tovább gördítésére nincs mód! A pályázati anyagok mindegyik intézet részéről benyújthatók.  


A szakmai üzemlátogatás program támogatásához minden esetben friss pályázat benyújtása szükséges. A szakmai üzemlátogatások pályázat támogatja a Pollack EXPO 2024 látogatása céljából szervezett buszos utakat is. A Pollack EXPO 2024 program útjaira vonatkozóan a pályázati eljárásrend és szabályok azonosak. A költségfelhasználást a PTE személyszállításra kötött keretszerződése és árai alapján számoljuk, melynek részleteit az előzetes kalkulációhoz a pályázati kiírás tartalmazza.


Az aktuális kiírás elérhető a kapcsolódó tartalmakban. 


Pályázatot nyújthat be: PTE MIK oktatója, akinek az adott szemeszterben aktív kurzusa van (intézetvezető támogatásával)! 

Kapcsolódó tartalmak