Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szakmai üzemlátogatások

A PTE MIK 'Szakmai üzemlátogatások' néven programot hirdet oktatói szervezésű szakmai jellegű mobilizációs események létrehozására, melyhez az intézetek számára pénzügyi támogatást biztosít. 

 1. Benyújtási határidő:2021.09.10. 

  A program célja, a karon folyó oktatási munka gyakorlattal-, tanulmányutakkal történő támogatása. Az üzemlátogatásokon a hallgatók megismerkedhetnek a saját szakterületükön kiemelkedő mérnöki teljesítményekkel, friss projektekkel, részt vehetnek szakmai eseményeken, workshopokon, megtekinthetnek a szakmájukhoz kapcsolódó kiállításokat.   

   

  Az üzemlátogatások elsődleges célja a hallgatók gyakorlatorientált szemléletmódjának erősítése. További cél a Kar ipari-, szakmai kapcsolatainak a bővítése. Az üzemlátogatások megvalósításának stabil hátterét adhatja a Kar mérnök kamarai és meglévő ipari-, szakmai kapcsolatrendszere.  

   

  A 'Szakmai üzemlátogatások’ program egynapos belföldi mobilitást támogat, azaz abból kizárólag hazai buszos, csoportos, oktató által vezetett tanulmányutak útiköltsége finanszírozható! 

   

  A program az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 számú, „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat finanszírozásával kerül megvalósításra. 

   

  Pályázó vállalja a pályázati előírás szerinti formai és tartalmi követelmények teljesítését! 

   

  A pályázati teljes kari keret: bruttó 3,3 millió Ft 

   

  A program kezdete és vége: 2021. szeptember - 2021. november 30. A november 30 után megvalósuló utazásokat a pályázat, annak zárása miatt nem tud befogadni 

   

  A PTE-MIK Minőségirányítási Bizottsága 2021. szeptember 13-án dönt a benyújtott anyagokról. A program zárása miatt több kör nem lesz. A pályázat zárása miatt, a fel nem használt források következő félévre történő tovább gördítésére nincs mód! A pályázati anyagok mindegyik intézet részéről benyújthatók.  

   

  Azok a kollégák, akik a koronavírus járvány miatt nem tudták a korábban elnyert utat megvalósítani, a pályázati anyaguk aktualizálása és újra benyújtása után lehetőségük van rá. A szakmai üzemlátogatás program támogatásához minden esetben friss pályázat benyújtása szükséges. A szakmai üzemlátogatások pályázat támogatja a Duális Akadémia program keretében szervezett üzemlátogatásokat is. A Duális Akadémia program útjaira vonatkozóan a pályázati eljárásrend és szabályok azonosak. 

  A költségfelhasználást a PTE személyszállításra kötött keretszerződése és árai alapján számoljuk, melynek részleteit az előzetes kalkulációhoz a pályázati kiírás tartalmazza.


 2. Minisztériumi kérésre minden pályázatból megvalósuló esemény, így a szakmai üzemlátogatások is bejelentés-kötelesek. A regisztrációt erre létrehozott oldalon a projektmenedzsment köteles legalább az esemény előtt 15 nappal regisztrálni, ennek hiányában a támogatás megvonható. A regisztrációra a helyszíni ellenőrzések tervezhetősége miatt kötelezik a támogatottat, így karunkat is. Kérjük a regisztrációs igényt az utak tervezésénél figyelembe venni, azaz annyival előbb (min. 15 nap) leadni a pályázati anyagot, hogy a Minisztérium felé továbbíthassuk az anyagot!

   

  Az aktuális kiírás elérhető a kapcsolódó tartalmakban. 

   

  Pályázatot nyújthat be: PTE MIK oktatója, akinek az adott szemeszterben aktív kurzusa van (intézetvezető támogatásával)!