Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szakmai üzemlátogatások

A PTE MIK 'Szakmai üzemlátogatások' néven programot hirdet oktatói szervezésű szakmai jellegű mobilizációs események létrehozására, melyhez az intézetek számára pénzügyi támogatást biztosít. 

Benyújtási határidő: 2023.02.20. 

A program célja, a karon folyó oktatási munka gyakorlattal-, tanulmányutakkal történő támogatása. Az üzemlátogatásokon a hallgatók megismerkedhetnek a saját szakterületükön kiemelkedő mérnöki teljesítményekkel, friss projektekkel, részt vehetnek szakmai eseményeken, workshopokon, megtekinthetnek a szakmájukhoz kapcsolódó kiállításokat.   

 

Az üzemlátogatások elsődleges célja a hallgatók gyakorlatorientált szemléletmódjának erősítése. További cél a Kar ipari-, szakmai kapcsolatainak a bővítése. Az üzemlátogatások megvalósításának stabil hátterét adhatja a Kar mérnök kamarai és meglévő ipari-, szakmai kapcsolatrendszere.  

 

A 'Szakmai üzemlátogatások’ program egynapos belföldi mobilitást támogat, azaz abból kizárólag hazai buszos, csoportos, oktató által vezetett tanulmányutak útiköltsége finanszírozható! 

Pályázó vállalja a pályázati előírás szerinti formai és tartalmi követelmények teljesítését! 

 

A pályázati teljes kari keret: bruttó 2,7 millió Ft 

 

A program kezdete és vége: aktuális szemeszter

 

A PTE-MIK Minőségirányítási Bizottsága a szorgalmi időszak 4. hetéig bírálja el a benyújtott anyagokat. A program zárása miatt több kör nem lesz. A pályázat zárása miatt, a fel nem használt források következő félévre történő tovább gördítésére nincs mód! A pályázati anyagok mindegyik intézet részéről benyújthatók.  

 

A szakmai üzemlátogatás program támogatásához minden esetben friss pályázat benyújtása szükséges. A szakmai üzemlátogatások pályázat támogatja a Duális Akadémia program keretében szervezett üzemlátogatásokat is. A Duális Akadémia program útjaira vonatkozóan a pályázati eljárásrend és szabályok azonosak. A költségfelhasználást a PTE személyszállításra kötött keretszerződése és árai alapján számoljuk, melynek részleteit az előzetes kalkulációhoz a pályázati kiírás tartalmazza.

A buszok igénylése pályázati adminisztráció keretében történik, melynek időigénye minimálisan 15 munkanap, ezt kérjük figyelembe venni a szervezés indításakor!

 

Az aktuális kiírás elérhető a kapcsolódó tartalmakban. 

 

Pályázatot nyújthat be: PTE MIK oktatója, akinek az adott szemeszterben aktív kurzusa van (intézetvezető támogatásával)! 

Kapcsolódó tartalmak