Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Habilitáció, habitus

A Pécsi Tudományegyetem habilitációs szabályzata a MIK kiegészítéseivel

A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem oktatóira, tudományos kutatóira, az Egyetem habilitációs feladatainak megvalósításában résztvevő foglalkoztatottakra, valamint az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, de az Egyetemen habilitációra pályázókra, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló szakértőkre, bizottsági tagokra, akik a felkérést elvállalva nyilatkoznak a habilitációs szabályzat elfogadásáról.

Útmutató a tudományos és művészeti alkotások értékeléséhez és a minimumkövetelmények megállapításához a habitus vizsgálati eljárásokban

Ez az útmutató jelöltek, előterjesztők és bírálók számára készült. Célja, hogy iránymutatást és önkontroll-lehetőséget nyújtson a habitusvizsgálati kérelmet benyújtók és elbírálók számára:

  • ennek alapján ellenőrizni lehessen, hogy a publikációs tevékenység formálisan megfelel-e a minimumkövetelményeknek,
  • útmutatást adjon előterjesztők számára a minimumkövetelmények teljesítésének ellenőrzéséhez, továbbá,
  • néhány kiegészítő szempontot szolgáltasson bírálók számára.