Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

NTP-HHTDK-24

NTP-HHTDK-24

„Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása”

Pályázati cél:

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, valamint a hazai tudományos diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása.

Pályázati beadási határidő: 2024. július 31. 23:59

Bővebb tartalom

NTP-STEM-24 „STEM Akadémia” tehetséggondozó program megvalósítása

NTP-STEM-24 „STEM Akadémia” tehetséggondozó program megvalósítása

Pályázati cél:

Olyan komplex, felmenő rendszerű – a középfokú oktatásban vagy szakképzés keretében tanulmányokat folytató, 11. évfolyamos diákoknak szóló – tehetséggondozó program megvalósítása, amelynek célja, hogy növekedjen a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai (MTMI) területeken felsőfokú tanulmányokat választó hallgatók aránya.

Pályázati beadási határidő: 2024. július 31. 23:59

Bővebb tartalom

Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása

Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása

Pályázati cél:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybevételét támogassa a kutatók számára: „A” és „B” alprogram szerint.

Jelentkezési határidő: több szakaszban, 2024.04.30. és 2024. szeptember 30. 16:00

Bővebb tartalom

Akadémiai Ifjúsági Díj 2025

Akadémiai Ifjúsági Díj 2025

Pályázati cél: A nyílt pályázat célja a magyarországi kutatóhelyeken dolgozó, tudományos-kutatást folytató fiatal kutatók szakmai munkájának elismerése, erkölcsi és anyagi támogatásban való részesítése.

Pályázati beadási határidő: 2024. szeptember 30. 16.00

Bővebb tartalom

Visegrad Grants - Visegrad+ Grants - Strategic Grants

Visegrad Grants - Visegrad+ Grants - Strategic Grants

Pályázati cél: A Visegrádi Alap feladata a V4-et alkotó országok közötti szorosabb együttműködés elősegítése. Az Alap fő célja, hogy az emberek- és az intézmények-közti kapcsolatokat erősítse Közép-Kelet-Európában azáltal, hogy támogatást nyújt civil, társadalmi kezdeményezéseknek. Ennek keretében került meghirdetésre a legalább három visegrádi ország partnerségét támogató Visegrad Grants, Visegrad+ Grants és Strategic Grants program.

Pályázati beadási határidő: 2024. június 1. és 2024. október 1.

Bővebb tartalom

Fókuszterületi innovációs program

Fókuszterületi innovációs program

Pályázati cél: A program célja kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat fókuszba helyező elvek szellemében.

Benyújtás KFI támogató szakpolitikai véleményre: 2024. június 7. 12:00 – 2024. június 21. 12:00 között

Pályázat beadási határidő: 2024. október 15. (Előfeltétele a KFI támogató szakpolitikai véleménye)

Bővebb tartalom

Internal Grant for Supporting Scientific Publications (3.0)

Internal Grant for Supporting Scientific Publications (3.0)

The Faculty of Engineering and Information Technology at the University of Pécs (UP FEIT) announces an internal grant for faculty members to alleviate the costs associated with publishing scientific papers. The objective of this grant is to motivate scientific activities among faculty members, increase the number of international, high-ranking, foreign language publications, facilitate engagement with international research trends, and expand the faculty's scientific capacity.

Application deadline: Applications are accepted continuously until funds are exhausted.

Bővebb tartalom

Open access publikálási lehetőségek

Open access publikálási lehetőségek

Pályázati cél: Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és az Egyetem között létrejött szerződés értelmében lehetőség nyílt a 2024. január 01. napjától közlésre elfogadott, DOI azonosítóval rendelkező publikációk (open access) költségeinek (számla alapján történő) finanszírozására a keretösszeg kimerüléséig.

Pályázati beadási határidő: 2024.december 15.

Bővebb tartalom

„A PTE UTAZÓ NAGYKÖVETE” Támogatási Program Pályázati Felhívás 2024

„A PTE UTAZÓ NAGYKÖVETE” Támogatási Program Pályázati Felhívás 2024

Pályázati cél:

Elsődlegesen külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián/workshopon, művészeti vagy sporteseményen való részvételt elősegítő pályázat, amelyre a PTE valamennyi főállású és részmunkaidős oktatója és kutatója, valamint aktív státusszal rendelkező doktorandusz hallgatója pályázhat. A program egyfelől az adott pályázó szakmai munkásságát és előmenetelét hivatott támogatni, másfelől a PTE nemzetközi láthatóságát, ismertségét igyekszik erősíteni azáltal, hogy a támogatást elnyerő kolléga/doktorandusz hallgató egyúttal feladatot is kap a PTE intézményi képviseletével kapcsolatban.

Pályázati beadási határidő: folyamatos (szüneteltetve)

Bővebb tartalom