Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Belsőépítész tervezőművész (MA)

4 félév

A szakképzettség megnevezése az oklevélben

Belsőépítész tervezőművész 

A képzés célja

A képzés célja belsőépítész tervezőművészek képzése, akik képesek az építészeti környezetalakítás során társtervezőként együttműködésre építész és más tervezőkkel az adott tér, illetve terek esztétikai, funkcionális és pszichológiai vonatkozásaival összefüggő kérdésekre a válaszokat megadni, továbbá az építészeti tér, illetve terek megformálása során képesek abban a múlt örökségeként ránk maradt egyedi elemek és berendezések koncepcionális egységének megőrzésére. Rendelkeznek az ehhez szükséges műszaki alapműveltséggel, művészeti alkotókészséggel, érti, és magas szinten ismeri a kreativitás és a design-gondolkodás hatásmechanizmusát, alkalmazásuk fontosságát a tervezési folyamatokban. Magas szintű esztétikai és kritikai érzékkel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik, ismeri a belsőépítészeti szaknyelvet, a rendelkezésre álló tradicionális és innovatív anyagokat, a megmunkálásukhoz használt eszközöket, technológiát, tisztában van a főbb gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenység végzésének körülményeivel képes a tér- és a térélmény tudatos kezelésére, az azt befolyásoló fizikai, biológiai, kulturális vonatkozások alkalmazásával. Érti a komplex tervezési alkotófolyamatok összefüggéseit. Nemcsak az egyes szakágak szempontjainak koordinálásához szükséges ismereteknek vannak birtokában, hanem jártasak az egyes anyagok tulajdonságaiban és felhasználásukhoz elengedhetetlen műszaki és megmunkálási ismeretekben is. Megszerzett téralakító tudását rendszerezett módon, a stratégia integráns részeként alkalmazva képes az új kihívásokra reagálni komplex és kollektív megoldást igénylő helyzetekben is. Felismer komplex szakmai problémákat, saját tervezési, alkotói programot alakít ki, és ez alapján önálló kreatív szakmai munkát végez. Rutinszerűen és innovatív módon alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát egyéni koncepciói és önálló tervei megvalósításához. A hallgatók a képzés végére aktív tervezői és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

Kulcsszavak

magas szintű vizuális kommunikációs készség, oktatói-hallgatói kapcsolat, kortárs formatervezés, kézművesség, kortárs művészetek, kiállítások, belsőépítészet, műhelyek, tervpályázatok, modellműhely, belsőépítészeti stúdió, számítógépes készségek, bútortervezés, kreatív gondolkodás, koncepcionális tervezés, koncepcionális gondolkodás, kivitelezés, világítástechnika, anyag ismeret

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Képzés helye: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építész Szakmai Intézet
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.

Dr. Heidecker Adél – operatív szakfelelős
Építész Szakmai Intézet
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
7624 Pécs, Boszorkány u. 2. B327
E-mail: heidecker@mik.pte.hu

Angol nyelvű program/English Language Program:
International Office:
Pécs, Boszorkány Street 2.
University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology
Office: B011
E-mail: architecture@mik.pte.hu
Skype: architecture.pteKapcsolódó tartalmak