Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki (MSc)

4 félév


Magyar nyelvű képzés, levelező, állami ösztöndíjas és önköltséges formában.


Ha gépészmérnök alapdiplomával rendelkezel, és szeretnél a szakmádban szélesebb körű ismeretekre szert tenni, további előmenetelre, jogosultságok megszerzésére törekszel, szeretnéd megismerni a korszerű gépészmérnöki megoldásokat az ipari feladatok kezelésére, akkor jelentkezz a PTE-MIK gépészmérnök mesterképzés szakára.

Képzésünk tantervét úgy állítottuk össze, hogy alkalmas legyen a már megszerzett szakmai ismeretek széles körű bővítésére. A gyakorló mérnökök számára lehetővé teszi a különböző kamarai jogosultságok megszerzését, illetve tudományos kutatóként a doktori fokozat eléréséhez is jó alapokat nyújt. Korszerű, mély elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz, ha a PTE MIK gépészmérnök MSc képzését választod.

 

A képzés célja

Gépészmérnök mesterképzésünk célja, hogy a hallgatók megismerjék és elmélyítsék a gépészmérnöki tudományok művelésének korszerű szempontjait, mint a fenntarthatóság, komplex megközelítés, interdiszciplináris feladatkezelés, stb., alapozva az alapszakon megszerzett tudásra és egyben tovább szélesítve azt. Olyan gépészmérnöket szeretnénk képezni, akik az épületgépészetben jelentkező feladatok komplex kezelésére alkalmasak, akik természettudományi, műszaki és gazdasági, humán valamint  nyelvi ismereteik/ készségeik révén képesek önállóan, a forráshatékonyság, fenntarthatóság, élettartam elemzés szempontjait követve  irányítani az épületgépészeti feladatok megoldását.

A kellőképpen megalapozott elméleti és gyakorlati tudással rendelkező mérnökök számára olyan jellegű továbbképzést nyújtunk, melynek eredményeképpen géptervező és szimulációs mérnökként alkalmassá válnak komplex tervezési, gyártástechnológiai és üzemeltetési feladatok önálló megoldására, ill. ilyen jellegű tevékenységet folytató szervezeti egység irányítására. A képzés során kiemelt fontosságú a környezetszempontú megközelítés, valamint mechanikai szimulációs eszközökkel támogatva az ipari elvárásokra történő gyors és széleskörű reakcióképesség.

 

A pécsi képzés különlegessége

Képzésünk tartalmilag és módszereiben is sok újdonságot hordoz. Az előírt alaptudományi ismeretek – matematika, hő-és áramlástan, mechanika – oktatására komplex, a valós feladatok megoldásának példáit ismertető tárgyakat alakítottunk ki. Az épületgépészeti szakági és kapcsolódó területi ismereteket - pl.: BIM - projekt szemléletű, életszerű feladatokat megoldó, nagyobb kreditértékű tárgyakban oktatjuk. Szeretnénk súlypontba helyezni az ökológiai és ökonómiai értelmű fenntarthatóság gyakorlatba ültetésének szempontjait, módszereit. Ezt a célt szolgálja a megújuló energia-hasznosítás, életciklus elemzés, a környezeti hatásértékelő módszerek, a környezetszabályozás témák tárgyalása. Korszerű oktatási módszereink néhány eleme: számítógépes modellezés, projekt alapú órák, közös gondolkodás, gamifikáció, esettanulmány értelmezése, stb.

A géptervező és szimulációs mérnök specializáción a túlspecializálódás ellenpontjaként a tradicionális és generális mérnöki kompetenciák készségszintű megszerzését tartjuk célravezetőnek az acélszerkezek, hegesztett szerkezetek, tartályok, hajtások tervezésében, gyártástechnológiáiban, a berendezések és üzemek szervezésében és fenntartásában. A fenntarthatóság jegyében nagy hangsúlyt fektetünk az anyagtechnológiákra, a meghibásodások okainak feltárására, és a javítástechnológiákra.

 

 

A szakképesítés megnevezése az oklevélben

Okleveles gépészmérnök (Mechanical engineer)

Specializációk

  • Épületgépészet
  • Géptervező és szimulációs mérnök

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

épületgépészet specializáció
EÖRDÖGHNÉ Dr. MIKLÓS Mária habitált egyetemi docens, szakfelelős

Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
+36 72 503-650/23869
eordoghne@mik.pte.hu

 

Géptervező és szimulációs mérnök specializáció

Dr. Cs. NAGY Géza egyetemi docens

Gépészmérnök Tanszék

+36 72 503-650/23945

csnagyg@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak