Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus (MSc)

4 félév

Magyar nyelvű képzés
Nappali – állami ösztöndíjas és önköltséges.
Levelező – állami ösztöndíjas és önköltséges.

Nappali tagozaton duális képzési formában is.

Angol nyelvű képzés
Nappali – önköltséges.


A 2022/2023-as akadémiai évtől az angol nyelvű mesterképzési szakokon a résztvevők további 200 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod ezt a tudást. Szakunkon olyan szakterületek alapjait ismerheted meg, mint a nagyméretű rendszerek, intelligens és robotizált rendszerek.. Szakunk hallgatóinak képzését számos informatikai cég támogatja, látja el naprakész tudással, mely jó alapja lehet a sikeres elhelyezkedésnek.

A képzés célja

A mérnök informatikus mesterszak célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a szakmailag magas szintű, komplex informatikai rendszerek fejlesztéséhez, tervezéséhez szükséges ismereteket, adatbázisok tervezését, sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazását és fejlesztését. Hallgatóinkat felkészítjük a robotika, gépi látás, emelt szintű képfeldolgozás elméleti ismereteinek szintetizálására, a komplex rendszerekben rejlő összefüggések feltárására, a megszerzett tudás gyakorlati hasznosítására. A képzés során a hallgatóknak lehetőségük van egyetemi kutatási projektekhez csatlakozva önálló kutatómunkát is végezni, így felkészülhetnek doktori képzésben való részvételre.

A pécsi képzés különlegessége

A pécsi képzés erőssége és különlegessége a szakirányokban rejlik. Az Intelligens rendszerek szakirány nagy hagyományokkal rendelkezik Pécsett és több évre visszanyúló tapasztalattal rendelkeznek az oktatók. A Sok-processzoros számítógépes rendszerek szakirány egy új szakirány, de az országos és európai trendekhez kapcsolódik. Európa egyik deklarált célja, hogy felzárkózzon az USA-hoz ezen a területen, így például 3 szuperszámítógép került telepítésre 2012-ben Szegedre, Debrecenbe és Pécsre. Ezen a területen a kar tananyagfejlesztési és kutatási pályázatot is elnyert az elmúlt években.

A szakképesítés megnevezése az oklevélben

Okleveles Mérnökinformatikus (Computer Science Engineer)

Specializáció(k)
  • Intelligens rendszerek
    (A robotizált, intelligens irányító és autonóm rendszerekről, technológiáikról szerezhetsz ismereteket.)
Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Weboldal

DR. IVÁNYI Péter
Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék
tanszékvezető
+36 72 503-650/23636
ivanyi.peter@mik.pte.hu

Felvételi információk

Kapcsolódó tartalmak