Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

A PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Kft. működésére és tevékenységére vonatkozó összefoglaló

A PTE Politechnika Kft. jogelődjeként a PMMF Politechnika Kft. 1989-ben jött létre a Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyszemélyes gazdasági vállalkozásaként. Létesítésének akkori legfőbb indoka az volt, hogy megfelelő gazdasági kereteket teremtsen a Főiskola oktatói számára a külső, szerződéses munkák vállalásához és elvégzéséhez. E külső szerződéses munkák általában nem közönséges ipari megbízások, hanem rendszerint innovatív megoldások bevezetése, kutatás- fejlesztési tevékenység, szakértői tevékenység, magas szakmai felkészültséget igénylő speciális ipari feladatok megoldása, hallgatói tudományos kutató munka bevonásával elvégezhető ipari kutatások voltak, és tevékenységi körét ma is  ezek jellemzik.

Mint azt a Kft. több mint húsz éves fennállásának töretlenül eredményes működése is bizonyította a tevékenységi körét jelentő területekre (a fent felsorolt innovációs megoldások, tudományos kutatások, stb.) az ipari partnerek preferálták egy műszaki felsőoktatási intézmény egyszemélyes tulajdonában álló Kft.-vel történő szerződéseket.

A Műszaki Főiskola karként való 1995-ös integrációja a mai Pécsi Tudományegyetembe tulajdonos váltással járt, a PTE lett az egyszemélyi tulajdonos, de a Kft. tevékenysége lényegében változatlan maradt, bevételei dinamikusan fejlődtek.

2008-ban újabb tulajdonváltásra került sor. Ekkor egy országos általános kormányzati intézkedésre az egyetemi tulajdonban lévő gazdasági társaságokat a MÁK, majd 2010-ben az MNV Zrt. tulajdonába vették. Ekkor került a PMMF Politechnika Kft. is állami tulajdonba úgy, hogy a MÁK majd később az MNV Zrt. a tulajdonosi jogok gyakorlását átadta a PTE-nek. Tulajdonosként a szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket a mindenkori gazdasági rektorhelyettes teszi, az MNV Zrt-nek a PTE felé történő megbízási szerződése alapján.

Ugyanakkor a különböző statisztikai jelentéseket, mint minden állami tulajdonú vállalat közvetlenül az MNV Zrt-nek küldjük. Ebben a tulajdonosi szerkezetben, tehát állami tulajdonú vállalkozásként működik a Kft. jelenleg is.

A PTE Politechnika Kft. tevékenységéről elmondható, hogy az alapításkor megfogalmazott (a fentiekben idézett) szakmai, illetve pénzügyi-, gazdasági célkitűzések maradéktalanul teljesültek. A célkitűzések szakmai teljesülését igazolja az alapítás óta elvégzett több száz különösen magas szakmai felkészültséget igénylő szakértői munka, (pl. a Paksi Atomerőmű földerengés biztonságának vizsgálata), 50 innovációs megoldásokra vonatkozó kutatási szerződés (pl. MÁV Zrt. részére  vasúti és közúti hidak diganozilása), 70 tudományos kutatási megbízás, 40 magas szakmai felkészültséget igénylő speciális ipari feladatokra vonatkozó szerződés (pl. Bátaapáti rádiókatív hulladéktároló betonozási és injektálási munkáinak minőségellenőrzése) 60 tudományos konferencia szervezése (pl. ICEE Nemzetközi Mérnökképzési Konferencia, 50 ország 500 résztvevőjével), 25 ipari kiállítás, szakmai szimpózium szervezése (pl. Pollack Expó, PhD-DLA Tudományos Konferenciák),  25 egyéb az alapítás célkitűzését jelentő, ipari vállalkozás, egyetemi oktató és hallgató együttműködésén alapuló vállalkozói szerződés. (pl. M6-os autópálya építése előtti épületállapot felmérés)

Több magas presztízsű építészeti tervezési feladat teljesítése, az egyetemi fejlesztések során.
Pl.: Általános Jogi-, és Közgazdasági Kar bővítése és rekonstrukciója.
A Pollack Mihály Műszaki és Informatika Kar bővítése és rekonstrukciója.
A PTE rektori épületének és négy kollégiumának rekonstrukciója.
A Szentágothai János Kutató Központ építése.

Mindezen egyetemi fejlesztések építészeti tervezésén túlmenően a Politechnika Kft. végezte ezen létesítmények kivitelezésének műszaki ellenőrzési feladatait is az utóbbi néhány évben több mint 15 milliárd forint beruházási értékben.

A Kft. működése projekt alapú. Minden vállalt munkát egy arra alkalmas, megbízási szerződéses viszonyban lévő projektvezető irányít, aki a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar vezető oktatói, kutatói, szakemberei közül kerül ki.

Az adott feladatok jellegéből adódó különböző szakterületetekre vonatkozó munkarészeket megfelelő szakismerettel, illetve Magyar Mérnöki Kamarai vagy Magyar Építész Kamarai jogosultsággal rendelkező a PMMIK szaktanszékeinek legmagasabb szakmai minősítéssel és legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező oktatói végzik. A Politechnika Kft. sokrétű, magas színvonalú tevékenységét ez a projekt szemléletű működés biztosítja, mely mögött a PMMIK teljes oktatási portfóliójának magasan kvalifikált és nagyrészt tudományos minősítéssel is rendelkező oktatói, kutatói állnak.

A PMMIK oktatási portfóliójának főbb szakterületei: építészet, településmérnöki szak, építőmérnöki szak, gépészmérnöki és villamosmérnöki szakok, környezetmérnöki szak, informatika. Mindezen szakterületek szaktanszékeinek mintegy 150 oktatója áll rendelkezésre a projekt teamek humánerőforrásaként a Politechnika Kft. megbízásainak teljesítésére.

A társaság alapításakor megfogalmazott pénzügyi gazdasági célkitűzés alapvetően a rentábilis gazdálkodás volt. Az alapító a társaság természetéből adódóan nem az árbevétel és profit maximalizálását tűzte ki célul, hanem a szakmai célkitűzések (tudományos kutatási eredmények ipari alkalmazásai) megvalósulása volt az elsődleges.

Mindezzel együtt a Politechnika Kft. alapítása óta felelős gazdálkodást folytat és minden gazdasági évben eredményesen zárta a tevékenységét. Fennállása óta több állami hatósági ellenőrzésen esett át, minden esetben pozitív eredménnyel.

Minőségpolitikánknak megfelelően arra törekszünk, hogy a magas presztízsű tudományos- kutatási, építészeti, mérnöki feladatok, műszaki ellenőrzések, tudományos és szakmai rendezvények szervezésére és lebonyolítására vonatkozó megbízásainkat a lehető legmagasabb minőségben, egy egyetemi háttérrel rendelkező állami tulajdonú vállalkozáshoz méltó magas színvonalon teljesítsük.

Mindezek érdekében a PTE Politechnika Kft. rendelkezik:

MSZ EN ISO 9001 : 2009 Minőségirányítási rendszerrel
MSZ EN ISO 14001 : 2005 Környezetirányítási rendszerrel

A PTE Politechnika Kft. főbb tevékenységi területei
 • építészeti tervezés
 • műszaki tervezés
 • műszaki szakértés
 • műszaki ellenőrzés
 • szakmai és minőségirányítási tanácsadás
 • oktatások szervezése és lebonyolítása
 • szakmai kiállítások szervezése és lebonyolítása
 • szakmai konferenciák és rendezvények szervezése lebonyolítása

A PTE Politechnika Kft. nemzetközi projektekben való részvételéhez szükséges volt a Kft. angol nyelvű cégbírósági bejegyzésére is. Ez az alábbiak szerint történt meg:

University of Pecs Politechnika Research & Development Consultants Ltd.

A PTE Politechnika Kft. működésének további céljai

Fontos célunk, hogy továbbra is hatékonyan tudjuk támogatni a Pécsi Tudományegyetem, s ezen belül főként a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar szellemi kapacitásainak a gazdasági életben való kamatoztatását. Az ipar részéről történő megbízások teljesítése során előtérbe helyezzük a tudományos kutatási eredmények alkalmazását, innovatív megoldások betervezését, ezen eredmények gyakorlatban történő átültetését. Mindezen feladatok teljesítése során a legkiválóbb oktatóink részvételén túlmenően a legszélesebb körben igyekszünk bevonni az egyes szakterületeken működő szakkollégiumokban résztvevő tehetséges hallgatóinkat is.

A PTE Politechnika Kft. tevékenysége lehetőséget ad a műszaki felsőoktatás és az ipar egyre erősödő együttműködésének gazdasági területen történő kamatoztatására is. E tevékenység fenntartása és további kiszélesítése az ipar és a felsőoktatás kölcsönös érdekeit egyaránt szolgálja.

Ügyvezető: dr. Kukai Tibor Ferenc
Megbízási díj: 60.000 Ft/hó
Felmondási idő: 2 hónap, végkielégítés nélkül

Felügyelő bizottság tagjai (pénzbeli juttatások nélkül):

 • Baumann Mihály (elnök)
 • Vajda Róbert
 • Czibók Balázs