Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

A Bizottság ellátja a Karon folyó minőségirányítási tevékenységet, a minőségirányítási rendszer fenntartásával és fejlesztésével összefüggő feladatokat, létrehozza és évente felülvizsgálja a Kar minőségpolitikáját,évente értékeli a Kar minőségcéljainak teljesülését.