Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

A Bizottság feladata a Kari Tanács tantervekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítése, a tantervek felülvizsgálata, szakindítási anyagok véleményezése.


Dr. Heidecker Adél DLA Adjunktus Elnök

Fogadóidő:

kedd 8.00 - 9.00 B328

Kohlmann Gabriella Oktatásszervezési ügyintéző Titkár

Feladatok:

  • Építész Szakmai Intézet vezetésének asszisztenciája
  • Intézet adminisztratív, oktatásszervezési, gazdasági és személyi ügyeinek intézése
  • Hallgatói ügyintézés (akkreditáció, nemzetközi pályázatok, szakmai gyakorlat)

Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD habil. Egyetemi docens Oktatói tag

Fogadóidő:

szerda 12:00 - 13:00

Feladatok:

szerda 12:00 - 13:00

Dr. Kovács Éva PhD habil. Egyetemi docens Oktatói tag

Fogadóidő:

Csütörtök 8:30-9:30

C025-ös iroda

Dr. Perjésiné Dr. Hámori Ildikó PhD Egyetemi docens Oktatói tag

Fogadóidő:

2023/24 őszi szemeszter

Péntek  12:00-13.00 B240-as szobaBerner Enikő Anna Hallgatói tag

Bucsai Anna Hallgatói tag

Szeledi Ákos Hallgatói tag

dr. Umstädter Gábor Jogi és koordinációs dékáni referens Meghívott tag

Feladatok:

  • Tehetségpont, hallgatói tanácsadás
  • Ösztöndíjpályázatok
  • Szerződések, szabályzatok előkészítése
  • MMDT operatív ügyvitele