Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. az EON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt és a PTE Műszaki és Informatikai Kara között hosszú évek óta kiváló partneri kapcsolat és szakmai együttműködés áll fenn. Ezen partneri kapcsolat, valamint a duális képzéshez kapcsolódó rendkívüli szakmai együttműködés indokolta az E.ON Villamosenergetikai Külső Tanszék megalapítását, amelyre 2018. szeptember 1-én került sor. Ehhez az együttműködéshez kapcsolódott 2020 október 1-én EON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt A tanszék létrehozásának egyik fő célja – a Kar oktatási, kutatási tevékenységének kiszélesítése, a gyakorlati tudás integrálása, valamint a duális képzés erősítése mellett - hogy a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók számára is elérhetőek legyenek a villamos és gázenergetika területéhez tartozó specifikus szakmai oktatások szabadon választható tantárgyak formájában. Ezen tantárgyak elsősorban a villamosenergia elosztása , gázenergia elosztása során alkalmazott, kis- és középfeszültségű és gázenergia hálózattechnológiákra, valamint az ehhez kapcsolódó olyan tevékenységekre tanítja meg a hallgatókat, melyek nélkülözhetetlenek a minőségi folyamatos villamos és gázenergia ellátás biztosításához. Az oktatások az elméleti tudásfelkészítés mellet, olyan élő gyakorlati tapasztalatokra épülnek, amelyek a napi használat során alkalmazandók. Oktató kollégáink magas szintű szakmai felkészültséggel, sokéves tapasztalattal és iparágon belüli elismertséggel rendelkeznek.


Oktatók, előadók

Knipl Károly Óraadó Gépészmérnöki szak

Hajós Imre Óraadó Villamosmérnöki szak

Almajer Csaba Óraadó Gépészmérnöki szak

Kovács János Óraadó Villamosmérnöki szak

Béni Tibor Óraadó Gépészmérnöki szak

Papp Péter Óraadó Villamosmérnöki szak

Hódosi József Óraadó Gépészmérnöki szak

Sedlák Botond Óraadó Villamosmérnöki szak

Nagy József Óraadó Gépészmérnöki szak

Tárnai Ferenc Óraadó Villamosmérnöki szak