Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tájékoztatás az ideiglenes kari vezetői megbízásokról

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Rektor úr felhatalmazása alapján megbízott dékánként javaslatot tettem a kari vezetői, azaz a dékánhelyettesi, intézetigazgatói, kari igazgatói, valamint a tanulmányi osztályvezetői megbízásokra. Rektor úr jóváhagyásával az alábbi kollégák kerültek ideiglenesen megbízásra a Kari Tanács által megválasztandó új dékán hivatalba lépéséig.

Dr. Medvegy Gabriella – megbízott stratégiai és általános dékánhelyettes
Dr. Iványi Péter – megbízott tudományos dékánhelyettes
Dr. Heidecker Adél – megbízott oktatási dékánhelyettes
Dr. Németh Pál – megbízott kari igazgató
Kukai Annamária – megbízott tanulmányi osztályvezető
Dr. Hutter Ákos – megbízott intézetigazgató (Építész Szakmai Intézet)
Dr. Kvasznicza Zoltán – megbízott intézetigazgató (Informatika és Villamos Intézet)
Dr. Orbán Zoltán – megbízott intézetigazgató (Mérnöki és Smart Technológiák Intézet)

Fentieken túlmenően arról is szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a dékánválasztó Kari Tanács mielőbbi megalakulása érdekében 2018. január 15-én (hétfőn) 900-1300 óra között kerül sor a jelöltállításra, majd azt követően 2018. január 22-én (hétfőn) 900-1300 óra között a Kari Tanács választott tagjainak megválasztása történhet meg, így alakul ki a hatályos kari Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelő összetételű Kari Tanács. Ezt követően az újonnan megalakult Kari Tanács a lehető legközelebbi időpontra tűzi ki első ülését, ahol rangsorolják a dékáni pályázatokat és megválasztják a Kar új dékánját.

A megbízott dékán feladat- és hatásköre a megválasztott, új dékán hivatalba lépésével szűnik meg.

Üdvözlettel:
Dr. Bachmann Bálint
mb. dékán