Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

BME nyelvvizsga


Kedves Vizsgázóink!

A rendkívüli helyzetre tekintettel a BME Nyelvvizsgaközpont azt a döntést hozta, hogy az áprilisi nyelvvizsgát új időpontra helyezi át, mind a vizsgaközpontban, mind pedig a vizsgahelyeken. Amint a járványügyi helyzet és a kormányzati intézkedések lehetővé teszik, azonnal megrendezzük a vizsgát.

Az eddigi jelentkezések tehát érvényesek, a már jelentkezetteknek további teendőjük nincs, az eddig leadott jelentkezések automatikusan az új időpontra is érvényesek, és továbbra is lehet jelentkezni! A jelentkezési határidő változatlanul március 25.

Meggyőződésünk, hogy ebben a helyzetben ez az egyetlen helyes döntés, hiszen az emberi élet és egészség védelménél semmi nem lehet fontosabb.

További információikat az új időpont ismeretében tudunk majd közölni. Addig is arra kérjük az érdeklődőket, hogy kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, ahol folyamatosan tesszük közzé a legfrissebb információkat.

A korábban vizsgázottak figyelmét felhívjuk arra, hogy az április 2-3-i megtekintési lehetőséget a körülményekre való tekintettel nem tudjuk biztosítani.

Telefonon és emailben továbbra is állunk rendelkezésükre.

Nagyon vigyázzanak magukra és egymásra, jó egészséget kívánunk! 

BME Nyelvvizsgaközpont


"Az szeretnénk megtudni, hogy a vizsgázó mit tud. és nem azt, hogy mit nem tud!"

Ez az a gondolat, melyet a nyelvvizsgáztatás minden területén, a vizsgafeladatok összeállításától az értékelésig szem előtt tartunk. 

A BME Nyelvvizsgahelyünk akkreditált nyelvvizsgahely, melyben évi hat vizsgaalkalommal lehet államilag elismert, általános, egy és kétnyelvű vizsgát tenni angol és  német nyelvből. Vizsgahelyünkön francia, olasz, spanyol, orosz és holland nyelvből csak a csoportos vizsgákat tudjuk lebonyolítani. A felsorolt nyelvekből szóbeli vizsgázásra a budapesti vizsgaközpontban van lehetőség. További vizsgahelyek ITT találhatóak.

ÚJ! BME EGYNYELVŰ nyelvvizsga: egyszerűbb, mert nincs nyelvtani és szókincs teszt, nincs fordítás, rövidebb, mert kevesebb feladatot kell megoldanod, könnyebb, mert minden írásbeli feladatnál használhatsz szótárt. Részletes információ

Vizsgázóink felkészülését különböző kiadványokkal igyekszünk segíteni. A Vizsgaközpont Koordinációs Irodájában minden nyelvhez minden szinten vásárolhatók mintafeladatsorok, amelyek a szóbeli vizsgán előforduló témakörök felsorolását, illetve egy teljes szóbeli és írásbeli vizsga anyagát tartalmazzák, az utóbbit a megoldó kulccsal együtt. Az írásbeli vizsgára való felkészüléshez kívánnak segítséget nyújtani a már megjelent német középfokú, angol alap- és középfokú gyakorlókönyvek. A közeljövőben folyamatosan jelennek meg a többi nyelvhez és szinthez az írásbeli és szóbeli vizsgákra felkészítő kiadványok.

Vizsgahelyünkön felsőfokú szóbeli vizsgákat NEM rendezünk!

Minta feladatsorok és szóbeli témalisták  ITT letölthetőek.

  • A sikeres vizsgáról / részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) a vizsgázó bizonyítványt kap.
  • A sikertelen vizsgáról  / részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) nem küldünk külön értesítést.
  • Vizsgaszabályzat itt elérhető
Jelentkezés
Vizsgaárak

Vizsgadíj számlázásával kapcsolatos kéréseiket (pl. kért, de még nem kapott; nem kért, de mégis kérne; elhagyta és másolat kér; nem kapta meg postán, stb.)  közvetlenül a  szamlazas@inyk.bme.hucímre küldhetik.

számlaszám + közleménykomplexírásbeliszóbeli
ALAPFOK
BME vizsgaközpont 10032000-01425279-00000000
közlemény: 338 nyelvvizsga+név
24.000 Ft13.500 Ft12.500 Ft
KÖZÉPFOK
BME vizsgaközpont 10032000-01425279-00000000
közlemény: 338 nyelvvizsga+név
30.000 Ft
18.500 Ft
14.500 Ft
Vizsgára minden 14. évét betöltött személy jelentkezhet, aki a vizsga évében betölti a 14. évét.

Számlát kizárólag a befizető nevére tudunk kiállítani. A számla kiállításához kérjük az eredeti feladóvevényt mellékelni.

A vizsga pontos helyéről és idejéről a  ITT kap információt.


EREDMÉNYEK


A vizsgázó jogai

Halasztás/Lemondás

Megtekintés a budapesti BME Nyelvvizsga Központban lehetséges.

További információ: Megtekintés


Felülvizsgálat és újraértékelés a budapesti BME Nyelvvizsga Központban lehetséges.

További információ: Felülvizsgálat


Ügyfélfogadás

hétfő, szerda: 12:00-17:00

kedd, csütörtök, péntek: 08:00-11:30


7624 Pécs, Boszorkány út 2 földszint B032.

Tel.: 72/503-614, 06 30 5793474

e-mail: nyelvvizsgacentrum@mik.pte.hu