Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakmérnök / szakember

A szakirányú továbbképzés általános célja a gépipar és energetikai szektor szakterületei számára olyan szakemberek képzése, akik megfelelő műszaki ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a tüzelőanyag-cellák és a kapcsolódó hidrogéntechnológiai berendezések működtetése, gyártása és továbbfejlesztése területén. A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a tüzelőanyag-cellák, mint villamosenergia termelő berendezések, továbbá a hidrogén alapú energiatárolási rendszerek megtervezéséhez, méretezéséhez, összeszereléséhez és üzemeltetéséhez.

A képzés típusa és ideje

Posztgraduális – Levelező – Önköltséges – 2 félév


A felvétel feltétele(i)

A szakmérnök képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben), műszaki vagy agrár képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel, vagy informatikai képzési területen szerzett mérnökinformatikus szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

A szakember képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben), műszaki képzési területen szerzett, nem mérnök szakképzettséggel, vagy természettudományi képzési területen szerzett fizikus és vegyész végzettséggel, illetve fizikatanári vagy kémiatanári végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.


A képzettség hasznosítási területei

  • A tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakterület legfontosabb terminológiái, elméletei, eljárásrendje ismeretében az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása.
  • A hidrogén előállítási, tárolási, szállítási technológiák területei, és a kapcsolódó előírások.
  • A tüzelőanyag-cellák üzemeltetése során előforduló, rutin szakmai problémák azonosítása, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárása, megfogalmazása és azok megoldása.
  • A Tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia rendszerek alapvető számítási, méretezési, méréstechnikai, és modellezési elveinek és módszereinek alkalmazásához köthető tevékenységek.
  • · A tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítése, működése, az alkalmazott rendszerelemek kialakítása és kapcsolatának ismeretéhez tartozó területek.
  • · A tüzelőanyag-cella és és hidrogéntechnológia rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki, és környezetvédelmi előírásokhoz kapcsolódó tevékenységek.
  • · Egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálása, az elhárítási, karbantartási műveletek kiválasztása.
  • · Kutatási, fejlesztési és a rendszer, ill. rendszer elemek tervezésével kapcsolatos műszaki tevékenységek mind a hidrogéntechnológiák, mind a tüzelőanyag cellák területén.


Jelentkezés, határidő

A mellékelt jelentkezési lap és a diploma-másolat e-mailben történő megküldésével 2024.január 22-ig! 
A képzés várható indulása: 2024. február

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdés merül fel:

Informatika és Villamos Intézet
dr. KVASZNICZA Zoltán
tanszékvezető
telefon: +36 72 503 650/23860
e-mail: lehoczky.rozsa@mik.pte.hu