Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

PTE MIK Demonstrátori Ösztöndíj

A PTE MIK ebben a félévben is meghirdeti a „Demonstrátori Ösztöndíj”-at a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók oktatást támogató munkájának anyagi és tanulmányi jellegű elismerésére.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy ösztönözze a szakmai fejlődésre, tudományos tevékenységre nyitott hallgatókat az oktatásban nyújtott támogató szerepük elismerésével, erősítse az oktatók-hallgatók közötti együttműködést és felkeltse a hallgatók érdeklődését az oktatói életpálya iránt.

A támogatott demonstrátori tevékenység magában foglalja a tudományos kutatómunkában való közreműködést, oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódást, tudományos diákköri tevékenységet és az oktatómunka támogatását.

Az ösztöndíj összege 40.000,- Ft/hó/fő, melyet a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar vagy idegen nyelvű képzésen tanulmányokat folytató hallgatók nyerhetnek el.

A demonstrátori ösztöndíj a 2020. február közepétől 2020. május közepéig terjedő időszak időtartamára, 4 hónapra szól. Az elnyert ösztöndíj folyósítására havi rendszerességgel kerül sor.  

A „Demonstrátori Ösztöndíj” pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 14.

A pályázatokat a benyújtási határidőt követő öt munkanapon belül bírálja el a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság.  

Az aktuális kiírás elérhető itt.

Dr. Medvegy Gabriella
dékán

Kapcsolódó tartalmak