Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dr. Iványi Miklós

Prof. Dr. Iványi Miklós (Endrőd, 1940. október 31 – Budapest, 2013. december 21.) a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának professor emeritusa volt. 

Hosszú tudományos kutatói-, oktatói- és szakmai pályája során 40 évig volt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve jogelődjeinél különböző beosztásokban tanársegédtől a rektor helyettesig, professzori fokozatig. Rektor helyettesként Magyarországon elsőként az 1980-as években megszervezte az építőmérnöki idegen nyelvű képzést.

Munkássága utolsó 10 évét a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán töltötte. Kiemelkedő szerepe volt a pécsi építőmérnök egyetemi szak beindításában és meghonosításában. Pécsi munkásságának legmeghatározóbb vonása a Műszaki Kar tudományos életének egyetemi szintűre emelése, megszervezése. Megalapította a ma már nemzetközi rangú Pollack Periodica kari tudományos folyóiratot és meghatározó szerepet töltött be a Breuer Marcell Doktori Iskolában, mint törzstag és a Doktori Iskola PhD területének vezetőjeként. 

Nevéhez fűződik a karunkon minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi Phd-DLA Szimpózium elindítása is, amely ma már az ő nevét viseli. 

Pályája során kiterjedt szakmai-közéleti tevékenységet folytatott hazai és nemzetközi szervezetek tagjaként, ezen kívül rangos nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságainak volt tagja, sok segítséget nyújtva fiatal hazai kutatók publikációinak megjelentetésében. Tudományos szervező tevékenysége során több mint 30 nemzetközi tudományos konferenciának főszervezője vagy szervezőbizottsági tagja volt.

A kerek 50 éves oktatói pályája során végig az építőmérnök képzésben, az acélszerkezetek tárgykörben a legfontosabb törzstárgyakat oktatta magyar és angol nyelven. Hallgatói körében igen népszerű híres előadó, tanáregyéniség volt.

A tudományos kutatásai kapcsán számos hallgató doktori majd később PhD képzésében volt témavezető. Ezen hallgatói a hazai és a világ különböző egyetemein ma már vezető professzorokként viszik tovább szellemi örökségét.

Iványi professzor élethosszig tartó kutatómunkájának eredményeit közel 40 tudományos könyv, több mint 220 tudományos cikk és számos CD foglalja össze. Nagylelkűségéről tanúskodik, hogy e teljes életművet a PTE Műszaki és Informatikai Kar könyvtárának adományozta.