Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Prezentációs Nap_Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

Időpont: 2018.10.05.  8:30 - 12:45  13:00 – tól kiegészítő programok

Az első, bevezető jellegű Prezentációs Napunk célja, hogy egy áttekintő képet adjuk hallgatóink számára az intézetünkben folyó oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenységekről, de mindenekelőtt értelmezzük a manapság divatos „smart” elnevezés lényegét és az ehhez kapcsolódó gondolkodást egy mérnöki technológiákkal foglalkozó intézményben. 

A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi értékkel párosult jellemerőre és felelősségtudatra van szükség, így intézetünk célja sem lehet más, mint olyan mérnöki eljárások fejlesztése illetve azok gyakorlati alkalmazása és oktatása, amelyek a jelenlegi és jövő nemzedékek életminőségének és biztonságának javítását eredményezik a természeti környezettel és az egyetemes emberi értékekkel összhangban.
A délelőtti közös szakmai modul az összes mérnöki szak hallgatójának szól. Bemutatunk egy olyan holisztikus mérnöki látásmódot, amely véleményünk szerint a jövő mérnökei számára elengedhetetlenül fontos lesz. Ebben helyet kap szinte az összes természettudomány, rendszerelmélet, információs technológia, sőt még a művészetek is.


A közös szekcióülést követően az egyes szakok külön mutatkoznak be, különböző helyszíneken. Az oktatókon kívül hallgatóink is beszámolnak az előző félév tapasztalatairól, az elért szakmai sikerekről, esetleg nehézségekről, mintegy ízelítőt adva az alsóbb évfolyamos hallgatók számára az Intézeten belüli szakmai és tanulási tevékenységekről.


Meghívott, szakmájukban elismert vendégelőadók bevonásával a tantárgyi bemutatókon felül lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a régióban folyó aktuális mérnöki tevékenységekbe, cégek munkájába. Olyan fontos kérdéseket vitatunk meg, mint a mérnöki életpálya jelene és jövője a különböző szakterületeken, elhelyezkedési lehetőségek frissen végzettek számára, vagy azt, hogy kapunk-e komplex mérnöki látásmódot a tantárgyak által.
A Prezentációs Nap további érdekes alternatív programokkal egészül ki a nap folyamán, mint például a IV. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D Konferencia, BIM számítógépes laborbemutató, vagy akár egy jó társalgás elismert szakemberekkel, oktatókkal, volt hallgatókkal.

Dr. Orbán Zoltán
Intézetigazgató


Kapcsolódó tartalmak