Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Pályázati Felhívás Diáktanár Ösztöndíjra

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (a továbbiakban: Kar) pályázatot ír ki az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, ,,Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben" című pályázat keretében a 2019/2020-as tanév II. szemeszterében ösztöndíj elnyerésére. 

Az ösztöndíj összege 40.000,- Ft/félév/fő/tantárgy, melyet a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók nyerhetnek el. 

Az ösztöndíjat legfeljebb 12 fő nyerheti el. Egy hallgatónak 1 nyertes pályázata lehet. 

A diáktanári ösztöndíj a 2020. február közepétől 2020. május közepéig terjedő időtartamra szól. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 14.

Az aktuális kiírás elérhető itt.Kapcsolódó tartalmak