Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Világklasszis oktató - Dr. Iványi Miklósné Dr. Szakács Amália

Dr. habil Iványi Miklósné PhD, villamosmérnök, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatika Karának professor emerita-ja.

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán 1963-ban szerzett oklevelet, ugyanitt műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot 1991-ben. Az MTA doktora fokozatot 1999-ben szerezte meg. 2000-ben sikeresen habilitált. „Honorary Professor” címet kapott a Brassói Egyetemen 2005-ben.

1963-ban az egyetem elvégzése után a BME Villamosmérnöki Karán oktatói munkakörben helyezkedett el. 2003- tól egyetemi tanári munkakörben oktat a PTE Műszaki és Informatikai Karon. Oktató-nevelő munkáját magas színvonalon, nagy odaadással végzi. 

A nappali és PhD képzésben való aktív közreműködésével több PhD hallgatója szerzett doktori fokozatot. 

Publikációs tevékenysége kiemelkedő, kb. 300 tudományos közleménye, publikációja jelent meg hazai és nemzetközi konferencia kiadványokban, szakmai folyóiratok és szakkönyvek formájában. Publikációival számos díjat nyert el, a Magyar Elektronikai Egyesület nívódíját 1979-ben, a Magyar Elektronikai Egyesület nívó jutalmát 1983-ban, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Pollak-Virág díját 2000-ben, a Literati Club Highly Commended Award díját 2003-ban, az MTA és az Akadémiai Kiadó nívódíját szintén 2003-ban és 2009-ben. A Karon végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Pollack Mihály Emlékérem Arany fokozata kitüntetésben részesült 2007-ben. 

  • 2008 évi Kiemelkedő Szellemi Alkotás Díj, Pécsi Tudományegyetem
  • Az MTA és az Akadémiai Kiadó 2009 évi nívódíja, (M. Kuczmann, A. Ivanyi, The Finite Element Method in Magnetics, ISBN 978 963 05 8649 8, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008),
  • Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Oktatási és Kulturális Miniszter, 2010,

Számos külföldi egyetem hívta meg előadások tartására, így többek között előadást tartott Japánban, az Egyesült Államokban és Finnországban.

Nemzetközi folyóiratok rendszeres lektora, nemzetközi konferenciák szervezője, lektori bizottságainak tagja, szekcióelnöke és konferencia kiadványok szerkesztője.Férjével, Iványi Miklóssal megalapította a ma már nemzetközi rangú Pollack Periodica kari tudományos folyóiratot és szintén nevükhöz fűződik a karunkon minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi Phd-DLA Szimpózium elindítása is, amely ma már Iványi Miklós nevét viseli.

A 2016. augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést vehette át.