Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Álláshirdetés - ÉPÍTÉSÜGYI FELADATKÖR

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
7623 Pécs, Rákóczi u. 30.

Ellátandó feladatok:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
 • felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • büntetlen előélet,
 • a jelentkező nem állhat a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a kinevezéstől számított harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • statikai szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • eredmény-orientáció
 • csapatmunka
 • szakszerűség, jogszerűség betartása

Benyújtandó okiratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

A benyújtandó okiratokat a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához kizárólag elektronikus úton a pecs.epites@baranya.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

A jelentkezés határideje: 2019. november 05.

Az elbírálás határideje: 2019. november 11.

Az állás betöltésének kezdete: Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt: Pólya Gábor, az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetője a 06/30-249-1693-as telefonszámon.