Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Baranya Megyei Kormányhivatal által hirdetett álláslehetőség építészeknek

Baranya Megyei Kormányhivatal álláshirdetése építésügyi feladatok munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7623 Pécs, Rákóczi út 30.

Baranya megye, 7700 Mohács, Széchenyi tér 3.

Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.


A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Építésügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Építésügyi feladatok - Építésfelügyeleti hatósági feladatok, Építésügyi hatósági feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása építésigazgatási szakrendszerek használatával.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,


a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettségek, vagy

b) építészmérnöki alapképzési építész szak, épületszerkezeti konstruktőr, vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség, vagy

c) tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy az ezekkel egyenértékű szakképzettség


 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet,
 • a jelentkező nem állhat a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás alatt
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a kinevezéstől számított harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szepezdi Rita Nóra főosztályvezető nyújt, a 06 72/795-349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály részére a epites@baranya.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 18.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.