Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Dékáni válasz a Pollack név változtatásra

Válasz a hallgatók álltal megjelenített "Vissza a Pollack nevet" kezdeményezésre

Tisztelt Pollackos Hallgatók, Öregdiákok, Kollégák!

Pollack Mihály a reformkor kiváló alkotója, a klasszicista építészet egyik legnagyobb magyar képviselője.

1962-ben Pécsre települt a Vegyipari Gépészeti Felsőfokú Technikum. 1970-ben a képzések kiegészültek az építéstudományi szakokkal, ekkor kapta az intézmény a Pollack Mihály Műszaki Főiskola nevet. Ebben az időben több közép- és felsőfokú intézmény vette fel a reformkor híres alkotóinak – Pollack, Ybl – nevét.

Az önálló Pollack 1995-től beolvadt a Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményébe, integrációja, mint teljes jogú kutatóegyetemi kar mára befejeződött. A Pollack az elmúlt években elérte az egyetemi karokkal szemben támasztott feltételeket – rendelkezik mesterszakokkal, van doktori iskolája és három oktató közül kettőnek van tudományos minősítése.

Az örvendetes fejlődés mellett számos megoldandó feladat áll a Pollack közössége előtt, nemcsak a Pécsi Tudományegyetemen belül és a hazai műszaki képzőhelyek között, hanem nemzetközi környezetben is helyt kell állnunk.

A kar dékánjaként javasoltam második vezetői ciklusom elején, hogy a szervezeti átalakításunk keretében változtassuk meg a Pollack nevét PTE Műszaki és Informatikai Karrá, amely így jobban lefedi a képzési területeinket és angolul is jobban értelmezhető. Javaslatomat több Pollackos fórumon előadtam, a Kari Tanács és a Szenátus az előterjesztést megszavazta. A kar nevének megváltoztatása a Pollack demokratikus hagyományainak megfelelően, a többség egyetértésével történt.
A Hallgatói Önkormányzat képviselőit kérésükre biztosítottam, hogy a Pollack nevet nem kell törölniük a továbbiakban sem, kari identitásunk része marad. Nem változik a Pollack Periodica folyóirat neve, megmarad a Pollack Emlékérem és az Egy Pollackos érme is.

Hazai és nemzetközi példát is említhetek, ahol egy egyetem hivatalos megnevezése elválik a védjegyként használt hagyományostól:

Pécsi Közgáz / PTE KTK
The Bartlett / School of Architecture University College of London
Műegyetem / BME / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Javasolom, hogy Pollack Mihály munkásságának és nevének tisztelete jegyében újitsuk fel és helyezzük vissza az évekkel ezelőtt megrongált mellszobrát!

Továbbá kezdeményezem, hogy a szervezeti átalakításunk során az Építészeti Intézet vegye fel Pollack Mihály nevét!

Szeretném kifejezni köszönetemet azoknak, akik egy petíció formájában kinyilvánították lojalitásukat a Pollack iránt, kérem, hogy fogadják el döntésünket és támogassák erőfeszítéseinket a kar fejlesztésével kapcsolatban.

Üdvözlettel:
Bachmann Bálint DLA
Pollackos dékán PTE MIK