Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Jutalmazzuk a kiválóságot! – a legjobb teljesítményű gólyák ösztöndíja

Jutalmazzuk a kiválóságot! – a PTE MIK ösztöndíjpályázata az újonnan felvett hallgatóknak, azaz a gólyáknak szól, a szakonként a legmagasabb felvételi összpontszámmal bejutott nappali tagozatos hallgatókat egy egyszeri ösztöndíjösszeggel, 130 ezer Ft-tal jutalmazza a kar. 

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara 2017 óta minden tanévben közzéteszi a „Jutalmazzuk a kiválóságot!” kiírást az általános felvételi eljárásban és a pótfelvételi eljárásban a kar egyes magyar nyelvű, nappali képzéseire felvételt nyert hallgatók legjobbjai számára. Azok a hallgatók nyújthatják be pályázatukat, akik a műszaki felsőoktatási szakképzésen, a televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzésen, az építészmérnöki osztatlan szakon, az építészmérnöki, az építőmérnöki, az építőművészet, a gépészmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a környezetmérnöki, a mérnökinformatikus vagy a villamosmérnöki alapképzési szakon nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az adott tanév I. félévében. A pályázatok rangsorolása a felvételi összpontszám alapján szakonként történik, minden szakon a legmagasabb felvételi összpontszámmal rendelkező hallgató nyeri el az ösztöndíjat. Amennyiben pontegyezőség van az első helyen lévő hallgatók között, akkor mindkét hallgatót megilleti az ösztöndíj.

Pályázni a Neptun tanulmányi rendszerben található pályázati űrlap kitöltésével lehet a pályázati kiírásban meghirdetett időpontig (általában a tanév I. félévének közepéig). A pályázók közül a kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága szakonként választja ki az ösztöndíjban részesülő hallgatókat. Az elnyert ösztöndíjat egy összegben utalják a legkiválóbb hallgatók bankszámlájára.