Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Körber Innovathon hallgatói innovációs ösztöndíj pályázat

A Körber Hungária Kft. és a Pollack Gépész-, és Terméktervező Alapítvány pályázatot hirdet a PTE MIK hallgatói számára - Körber Innovathon - címmel.

A pályázat célja, hogy a különböző képzéseken tanuló hallgatók innovatív, piacképes ötleteit díjazza, elismerje.

Pályázni az 1. sz. mellékletben ismertetett valós műszaki, logisztikai problémák valamelyikére megoldást nyújtó koncepcióterv és a hozzá kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány benyújtásával lehet.

Pályázók köre:

A pályázaton a PTE-MIK aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatóiból álló legalább két, legfeljebb négy fős csapatok vehetnek részt. A pályázat egyfordulós, nevezési díj nincs. A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja.

Nem pályázhatnak a bírálóbizottsági tagok, valamint a pályázati kiírók hozzátartozói.

Pályázat díjazása:

A pályázat összdíjazása 3.000.000 Ft. A legjobbnak ítélt pályaművek díjazottjai egy összegben kifizetendő ösztöndíjban részesülnek.

Jelentkezési határidő:

2021. október 18.

A pályázat beadási határideje:

2022. február 14.

A benyújtandó pályázat tartalmi követelményei, benyújtandó dokumentumok:

Pályázati dokumentáció, mely tartalmazza a koncepciótervet, a megvalósíthatósági tanulmányt és a bemutatásához szükséges leírásokat, rajzokat és képi anyagot. A dokumentum maximális terjedelme 20 oldal lehet, formátuma álló A4-es. A pályázati dokumentumot elektronikus úton, pdf formátumban kell megküldeni, melynek maximális mérete 10 MB lehet.

Pályázati adatlap (kitöltve és aláírva), elküldése pdf formátumban (3.sz. melléklet).

Adatvédelmi nyilatkozat (kitöltve és aláírva), elküldése pdf formátumban (2. sz. melléklet).

A Pályázati dokumentációt, a Pályázati adatlapot, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot külön fájlban, koerber.innovathon@gmail.com címre kell pdf formátumban elküldeni.

Szakmai támogatás:

A pályázatok funkcionális, tartalmi megfelelőségét a Körber Hungária Kft telephelyén megtartandó helyszíni bejárás, konzultáció és mentorok munkája segíti, ill. a pályázók kérhetik a PTE-MIK oktatóinak iránymutatását is.

A pályázatokkal kapcsolatos jogi, szerzői és személyiségi jogi rendelkezések:

A pályázó a pályázat benyújtással egyidejűleg, külön nyilatkozat megtétele nélkül felelősséget vállal azért, hogy:

- a pályamunka elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használt fel,

- a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Tudomásul veszi továbbá, hogy a díjazott pályamunkához kapcsolódó szellemi jog feletti rendelkezés a Körber Hungária Kft.-t illeti.

Érvénytelen pályázat:

A benyújtott pályázat érvénytelen:

- amennyiben nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,

- vagy a pályázati adatlap/adatvédelmi nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

- vagy határidőn túl érkezik be,

- vagy a pályázat más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát sérti.

A pályázat elbírálása és díjazása:

A beérkezett pályaműveket a Körber Hungária Kft. szakembereiből és a PTE-MIK oktatóiból álló minimum 3 fős szakmai bírálóbizottság véleményezi. A bizottság a benyújtott pályázati dokumentumok alapján a legjobbnak ítélt 3 pályaművet díjazza, ha az adott kategóriában legalább 3 érvényes pályamű került benyújtásra.

A díjazottak az elismeréseket a Pollack Expon vehetik át.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul az általa benyújtott pályaművek nyilvános bemutatásához pályaművének díjazása esetén.

Pályázattal kapcsolatos további információk: koerber.innovathon@gmail.com


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS MELLÉKLETEK A CSATOLT DOKUMENTUMBAN
Kapcsolódó tartalmak