Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Közéleti Ösztöndíj

 Az EFOP-3.4.4-16-2017-00004; "A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen" című pályázat keretében a kar ösztöndíjpályázatot hirdet a hallgatók közéleti tevékenységének anyagi támogatására.

A program célja, hogy ösztönözze a hallgatók közéleti munkáját és támogassa a beiskolázási marketing feladatokban, középiskolákkal való együttműködésben szerepet vállaló jelentkezőket. 

Pályázni kitöltött jelentkezési lappal lehet, hallgatónként legfeljebb 50.000,- Ft/félév/fő ösztöndíjra a 2019/2020-as tanév tanév I. szemeszterében, 4 hónapra (2019. október elejétől 2020 januárjáig terjedő időtartamra).

A Közéleti Ösztöndíj benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázatokat a benyújtási határidőt követő öt munkanapon belül bírálja el a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság. 

Kapcsolódó tartalmak