Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

MIKMatek: hogy könnyebben menjen a matek érettségi

A tanfolyam 2023. február 21. – 2023. április 27. között valósul meg a Microsoft TEAMS platform segítségével. Jelentkezni a PTE MIK honlapján található https://mik.pte.hu/mik-matek-online-erettsegire-felkeszito-tanfolyam-1 „MIKMatek regisztráció” című kérdőív kitöltésével lehet. 

A matematika, mint tantárgy vízválasztó a fiatalok körében, a leendő mérnökök nem nélkülözhetik az ilyen irányú ismereteket. A továbbtanulás szempontjából meghatározó, hogy miként sikerül a matek érettségi, ezért sokan plusz tanári segítséget is igénybe vesznek a jó eredmény elérése érdekében. Idén először indít MIKMatek néven matematika középszintű érettségire felkészítő online tanfolyamot a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK). A három hónapos felkészüléshez a diákok korlátlanul használhatják a tanulást megkönnyítő, a karon évek óta sikeresen alkalmazott online Möbius tesztelő- és kiértékelő-rendszert.

A PTE MIK oktatói azért fejlesztették ki a PTE Babits Mihály Gimnázium matematika-tanári munkaközösségével egyeztetve a MIKMatek tananyagát, hogy segítséget nyújtsanak a résztvevők – elsősorban a MIK-re jelentkező hallgatók – számára ahhoz, hogy az érettségire való felkészülésen túl könnyebben alkalmazkodjanak az egyetemi követelményekhez. Megfelelő matematikai előismeretek nélkül ugyanis nemcsak a matematikai tárgyak, hanem a szaktárgyak egy része is nehezen sajátítható el. Évek tapasztalata, hogy a középiskola matematika tantervében nem kapnak kellő hangsúlyt a mérnöki tudományok elsajátításához szükséges matematika témakörök, így a felsőoktatás kénytelen felzárkóztató kurzusokat indítani (a PTE MIK-en ez Matematika alapjai néven fut.) A hamarosan induló tanfolyamot azok az oktatók tartják, akikkel a leendő hallgatók az első félévben találkozni fognak a matematika tárgyak oktatóiként, így ezzel is megkönnyítik beilleszkedésüket.

A tanfolyam a Möbius tesztelőrendszer felhasználásával valósul meg. A Möbius TA szoftver egy könnyen kezelhető webalapú tesztelő- és kiértékelő-rendszer. Elsősorban olyan tantárgyakhoz kiváló, amelyek matematikai számításokat használnak, mivel a véletlenszerű feladatválasztás lehetőségét kihasználva adott feladattípusból mindenki más feladatot kaphat. Mivel a kiértékelés során a háttérben számítógép-algebrai rendszer dolgozik, ezért kezelhetők az ekvivalenciák, ez adja a rendszer egyediségét. A gyakorló feladatsorok megoldása során a diák azonnali visszajelzéshez jut megoldásának helyességéről, illetve hibáiról, a szóbeli konzultációk során (összesen 10 alkalommal) pedig személyes tanácsokat kap a jelentős gyakorlattal rendelkező oktatóktól. Így nagyobb eséllyel szerezhet jó jegyet a valódi megmérettetés során. A tanfolyam résztvevői időkorlát nélkül férhetnek hozzá a szoftverhez, amelynek segítségével áprilisban próbaérettségin tesztelhetik tudásukat. A próbaérettségi eredményét – amennyiben a diák a karon folytatja a tanulmányait – beszámítják a Matematikai alapok tárgy eredményébe.

A tanfolyam 2023. február 21. – 2023. április 27. között valósul meg a Microsoft TEAMS platform segítségével. Jelentkezni a PTE MIK honlapján található https://mik.pte.hu/mik-matek-online-erettsegire-felkeszito-tanfolyam-1 „MIKMatek regisztráció” című kérdőív kitöltésével lehet.

A kar tervezi, hogy a következő tanév tavaszi szemeszterében ugyanilyen tanfolyamot indít fizikából is. A 2024-es felvételi pontszámításnál plusz pontot kaphatnak majd azok a jelentkezők, akik e két tanfolyam valamelyikét sikeresen teljesítik.