Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok Kari rangsora

A 2018/2019-es tanév Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok Kari rangsora

Rangsor száma

NEPTUN kód

Tanulmányi átlag

A bírálat során kapott
pontszám

1

M9VX2I

3,07

176

2

XJ6R8O

0,33

132

3

WVH7K8

4,05

121

4

OMMU1Z

4,89

45

5

ZAA5DE

4,584

44

6

SSPBZN

5,74

30

7

EGZN7U

5,2

30

8

SV87L2

4,42

17

Fellebbezés:

Fellebbezési kérelem nyújtható be a Kar dékánjának címezve a TO Ügyfélszolgálatán.

Határidő:

2018. július 16. 12:00 óra

A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek nincs helye. A fellebbezéseket a dékán elbírálja, a döntésről értesíti a hallgatót és a Pályázati és Ösztöndíj Bizottságot.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt. Amennyiben a hallgató jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, a megszűnést követően az ösztöndíj nem folyósítható.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatókat a dékán 2018 szeptemberében értesíti az oktatásért felelős miniszter döntésének megfelelően.