Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Pályázati kiírás

az "Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2019" cím elnyerésére. A pályázatok beérkezési határideje: 2019. július 31.

1. Pályázat célja:

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezetek számára kulcsfontosságú kérdéssé válik az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül egyre inkább elterjed az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISOTEC 27001 szabványra alapuló információvédelmi irányítási rendszer, A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik ezen a területen készítik szak- és diplomadolgozatukat.

2. Pályázat kiírója:

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
1102 Budapest, Szent László tér 20.
www.hetpecset.hu

Kapcsolattartó személy: Csuka Dénes titkár

3. Pályázók köre - feltételek:

Pályázatot nyújthat be minden olyan nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC). mesterszakon (CMSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette.

Elbirálásnál előnyt jelent, ha az információ- és adatvédelemmel foglalkozó dolgozatban központi szerepet kap az ISO 27000-es szabványcsalád, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvány.

Egyéb feltételek:

- a szak- vagy diplomadolgozatot a képző intézményéhez 2018. június I. és 2019. június 30. között adták le, és azt 2019. július 15-ig sikeresen megvédték;

- Aa pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről.

4. Pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot kérjük a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület, 1102 Budapest, Szent László tér 20. címre postai úton megküldeni vagy személyesen leadni.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • pályázó kíisérölevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel:
  • záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető ajánlólevele;
  • szakdolgozat vagy diplomadolgozat;
  • a pályázó értesítési címe és elérhetősége.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. július 31.