Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

PTE DOT - Blended learning módszertani pályázat

Az oktatás minőségének folyamatos fejlesztése, az innovatív technológiai megoldások integrációja terén. A PTE Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ (PTE DOT) az új technológiák és módszertanok iránti igény, az oktatás digitális transzformációját tűzte ki célul. A pályázat az egyetemen oktató kollégáknak nyújt lehetőséget kurzusaik belended learning módszertan szerinti átalakítására. Biztosítja a teljes fejlesztési és módszertani támogatást a kiválasztott kurzusok és a kapcsolódó tananyagok átalakításához.

Pályázati beadási határidő2023. február 26. 23:59

Bővebb tartalom

Követelmények:

  • 2022/23-as tanév tavaszi szemeszterében kell átalakítani a kurzust blended learning módszertanának megfelelően;
  • minimum feltétel a teljes kurzus vázának megtervezése és felvitele a Moodle felültre, egy hétnyi tartalom és tevékenység részletes kifejlesztése a Moodle felületen, valamint a fejlesztés bemutatása a záró workshopon;

Ezekhez biztosítjuk a szükséges technikai és módszertani támogatást, továbbá anyagi támogatással is ösztönözni kívánjuk a munkát. Ebben az időszakban a résztvevő oktatók egy három kurzusból álló online képzésen vesznek részt, a központ munkatársai pedig:

1. konzultálnak a kiválasztott kurzusok oktatóival, megállapodnak velük a fejlesztés fókuszát illetően;

2. bemutatják a lehetséges módszertani irányokat és technológiákat;

3. segítenek a fejlesztéshez szükséges tartalmak formai előállításában (fontos azonban, hogy a tartalmakat a kurzusok oktatói gyűjtik össze, fejlesztik, illetve bocsátják rendelkezésre, a szakértői csoport a technikai megvalósításban segít).

A pályázat minden érdeklődő és bármilyen képzési rendben oktató kolléga számára nyitott, de a pályázati értékelés során elsőbbséget fognak élvezni azok az (1) előadások, melyek (2) adott képzési programban a kötelezően teljesítendő kurzusok között találhatóak meg, és (3) nagyobb létszámúak.


A pályázat ütemezése, határidők

  • 2023. február 3.: a pályázati kiírás megjelenése;
  • 2023. február 26.: a pályázat beadási határideje;
  • 2023. március 2.: a támogatott pályázók értesítése;
  • 2023. március 6.: nyitó workshop
  • 2023. március 6.–2023. június 5.: online képzés és konzultációk, a kurzusok átalakítása;
  • 2023/2024 tanév: a kurzusok meghirdetése.


A beadás módja

A pályázat beadása három lépésben történik:

1. A digitális tanulástámogatási projektek fejlesztésében való részvétel előfeltétele egy rövid e-learning modul sikeres teljesítése Moodle felületen.

2. A pályázati adatlap kitöltésére a képzés elvégzését követően megjelenő linken, a pályázati felületen nyílik lehetőség.

3. A pályázati felületen szükség lesz az oktató által korábbi kurzusaiban már alkalmazott digitális tanulástámogatási megoldás, vagy annak részletének rövid bemutatására is.


Az e-learning modul és a pályázati felület az alábbi linken érhető el: https://moodle.pte.hu/course/view.php?id=84914


Anyagi támogatás

200.000 Ft/hó/kurzus a 3 hónapos fejlesztési időszak ideje alatt.


További kérdéseket a dot@pte.hu drótpostacímen várjuk.