Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

PTE Sport és Parasport Ösztöndíj

Tisztelt Hallgatók!

 

Megjelent a PTE Sport és Parasport Ösztöndíj 2021/2022. tanév őszi félévi pályázati felhívása!

A PTE Sport és Parasport Ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson olyan hallgatóknak, akik tanulmányi kötelezettségeiken túlmenően rendszeresen részt vállalnak a PTE sportéletében, valamint elismerje a sportban végzett munkájukat és elért eredményeiket.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 31.

 

A pályázat benyújtásával és a benyújtandó dokumentumok körével kapcsolatban a következő linken találhatók információk:

 

https://egyetemisport.pte.hu/palyazat/pte_sport_es_parasport_osztondij_202122_i