Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Vendéghallgatói jogviszony létesítésének határideje

A vendéghallgatói jogviszony létesítésére irányuló kérelmek beérkezési határideje a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterére 2018. augusztus 21.

A kérelmek beadásának és elbírálásának rendje: 
A kérelmeket a kari honlapról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani. Csatolandó dokumentumok:

  • a felvenni kívánt tantárgyak, kurzusok leírását, kreditértékét
  • az anyaintézmény hozzájáruló nyilatkozatát
  • jogviszony - igazolást
  • érettségi bizonyítvány vagy szakirányú képzettségeit igazoló dokumentum szkennelt változatát

A kérelemmel kapcsolatosan határozat születik, melynek kézhezvételét követően jogosult a jelentkező beiratkozni.

A beiratkozást a Tanulmányi Csoport Ügyfélszolgálatán leadandó a határozat mellé csatolt iratkozási lap kitöltött példányával kell kezdeményezni.

A beiratkozást követően kerül a vendéghallgató a NEPTUN Tanulmányi Rendszerbe, személyi és tanulmány adatai ezen válnak adminisztrálhatóvá.

Költségtérítési/ Önköltségi díjat is a Tanulmányi Rendszerben történő kivetést követően tudnak befizetni vendéghallgatóink.

Ügyintéző: Zóka Gréta (email: zoka.greta@mik.pte.hu, tel.: 72/503-650/23660)