Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Vendéghallgatók figyelmébe!

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

1. A vendéghallgatói jogviszony létesítésére irányuló kérelmek beérkezési határideje a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterére 2020. január 17. (péntek)

2. A kérelmek beadásának és elbírálásának rendje:

A kérelmeket a kari honlapról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani. Csatolandó dokumentumok:

·         a felvenni kívánt tantárgyak, kurzusok leírását, kreditértékét

·         az anyaintézmény hozzájáruló nyilatkozatát

·         jogviszony - igazolást

·         érettségi bizonyítvány vagy szakirányú képzettségeit igazoló dokumentum szkennelt változatát

A kérelemmel kapcsolatosan határozat születik, melynek kézhezvételét követően jogosult a jelentkező beiratkozni.

3. A beiratkozást a Tanulmányi Csoport Ügyfélszolgálatán leadandó a határozat mellé csatolt iratkozási lap kitöltött példányával kell kezdeményezni.

A beiratkozást követően kerül a vendéghallgató a NEPTUN Tanulmányi Rendszerbe, személyi és tanulmány adatai ezen válnak adminisztrálhatóvá.

4. Költségtérítési/ Önköltségi díjat is a Tanulmányi Rendszerben történő kivetést követően tudnak befizetni vendéghallgatóink.

E-mail: tanulmanyi.csoport@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak