Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Vendéghallgatók figyelmébe!

A vendéghallgatói jogviszony létesítésére irányuló kérelmek beérkezési határideje a 2017/2018-os tanév tavaszi szemeszterére 2018. január 15.

 1. A kérelmek beadásának és elbírálásának rendje:
  A kérelmeket a kari honlapról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani. Csatolandó dokumentumok:
  • a felvenni kívánt tantárgyak, kurzusok leírását, kreditértékét
  • az anyaintézmény hozzájáruló nyilatkozatát
  • jogviszony - igazolást
  • érettségi bizonyítvány vagy szakirányú képzettségeit igazoló dokumentum szkennelt változatát
  A kérelemmel kapcsolatosan határozat születik, melynek kézhezvételét követően jogosult a jelentkező beiratkozni.
 2. A beiratkozást a Tanulmányi Csoport Ügyfélszolgálatán leadandó a határozat mellé csatolt iratkozási lap kitöltött példányával kell kezdeményezni. A beiratkozást követően kerül a vendéghallgató a NEPTUN Tanulmányi Rendszerbe, személyi és tanulmány adatai ezen válnak adminisztrálhatóvá.
 3. Költségtérítési/ Önköltségi díjat is a Tanulmányi Rendszerben történő kivetést követően tudnak befizetni vendéghallgatóink.

Ügyintéző: Zóka Gréta (email: zoka.greta@mik.pte.hu, tel.: 72/503-650/23660)

Kapcsolódó tartalmak